Valgkamp

Fra folketingsvalget 2001 til 2005 steg de politiske kampagnebudgetter med omkring 30 pct. til omkring 100 millioner kroner. De politiske kampagner anvender flere og flere ressourcer, men viden om, hvordan det påvirker de danske vælgere, er i dansk sammenhæng stort set fraværende. Vi ved altså grundlæggende ikke, om de store offentlige og private tilskud til partier, der anvendes i forbindelse med de politiske kampagner, har nogen effekt på vælgerne og hvis da hvilken.

Projektet har indtil videre blandt andet resulteret i:

Bøger:

"Oprør fra udkanten - Folketingsvalget 2015" (2017)
af Kasper Møller Hansen & Rune Stubager
- En detaljeret beskrivelse af det politiske Danmarkskort i forandring

"Krisevalg - Økonomien og folketingsvalget 2011" (2013) 
af Rune Stubager, Kasper Møller Hansen& Jørgen Goul Andersen
- Bogen undersøger den danske vælgeradfærd anno 2011.

"Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv" (2014)
af Kasper Møller Hansen & Karina Kosiara-Pedersen
- Denne bog beskriver, hvad der sker i en valgkamp set fra partiernes, kandidaternes, mediernes og vælgernes side.

Artikler:

Artikel om forberedelserne til valgkampen 2014 på dr.dk d. 18. August 2014

Kasper Møller Hansen i Deadline 22:30 om valgplakater d. 31. januar 2013. Om valgplakaternes relevans i forhold til kommunal valgkamp.

Kasper Møller Hansen i Orientering på DR P1 30. august 2011: CVAP-forskerne fortæller i radioprogrammet om de såkaldte "tvivlere", der kan blive afgørende ved valget.

Artikel om mediernes fokus på det politiske spil fremfor den politiske substans og dettes virkning på vælgerne i Berlingske Politiko d. 11. april 2011 (pdf)

Artikel om vælgernes vægtning af de forskellige politikområder - og sammenhængen mellem denne og partifarven i Berlingske Politiko d. 18. april 2011 (pdf)

Artikel om betydningen af de politiske partiers nicher i Berlingske Politiko d. 9. maj 2011 (pdf)

Artikel om vælgernes køn og partiledersympati i Berlingske Politiko d. 23. maj 2011 (pdf)

Artikel om vælgernes avisvaner i Berlingske Politiko d. 30. maj 2011 (pdf)

Artikel om betydningen af social baggrund og portræt af vælgerne i Berlingske Politiko d. 20. juni 2011 (pdf)

Pedersen, R. T.; Hansen, Kasper M. & Pedersen, Karina (2011): Store forskelle i vurdering af statsministeregnethed. Aktuel Graf nr. 7, Department of Political Science, University of Copenhagen.

Et afsluttet projekt under emnet OPEC (Online Panel of Electoral Campaigning)

Det grundlæggende overordnede forskningsspørgsmål er: Hvilken effekt har de politiske kampagner op til et folketingsvalg på vælgerne?

Empirisk vil projektet analysere effekterne af valgkampen på vælgerne. Teoretisk vil projektet videreudvikle de dominerende amerikanske modeller for kampagneeffekter, som er udviklet i et topartisystem, hvor mulighederne for politisk kampagne på fx TV er helt anderledes end i Danmark. Endelig vil projektet metodisk opsamle erfaringer med brugen af online survey, paneler og eksperimenter under en valgkamp.

Presse: Her vil der kunne findes uddrag fra pressedækning.

Publikationer fra forskningsprojektet.

Spørgeskemaer: Her kan du finde spørgeskemaerne brugt ved undersøgelsen.

Projektledere: Kasper M. Hansen og Karina Kosiara-Pedersen.