Kandidatundersøgelser

Projektledere: Kasper Møller Hansen og Karina-Kosiara Pedersen.

Kandidatundersøgelsen har været gennemført ved folketingsvalgene i 2011, 2015 og 2019, kommunalvalgene i 2009, 2013 og 2017 og regionalrådsvalgene 2017. Det er en undersøgelse som kortlægger kandidaternes kampagneaktiviteter, baggrund og enkelte holdningsprioriteringer mv.

Kandidatundersøgelserne kan tilgås her:

Kandidatundersøgelsen 2015

Resultater fra kandidatundersøgelsen ved folketingsvalget 2015 fremgår af kapitlet ’Folketingskandidaternes Valgkamp’ skrevet af Kasper Møller Hansen, Karina Kosiara-Pedersen & Christian Elmelund-Præstekær. Det er kapitel 15 i ’Oprør fra udkanten’, redigeret af Kasper Møller Hansen og Rune Stubager, udgivet på DJØF forlag i 2017. 

Om kapitlet:

Folketingsvalg handler i høj grad om at vælge 175 kandidater til tinget. Derfor er kandidaternes kampagner vigtige, og vi viser, at de først og fremmest handler om politik og om at komme i dialog med vælgerne. Kampagner er relativt korte, og selvom fx Facebook og Twitter vinder frem, anvender hovedparten af kandidaterne stadig traditionelle kampagneredskaber. Dernæst konkluderer vi, at stort set alle de 27 analyserede kampagneredskaber hjælper kandidaterne med at vinde personlige stemmer. Analysen viser, at kandidaternes kampagner forklarer ca. en tiendedel af forskellen på den relative andel af personlige stemmer inden for ét parti i samme storkreds – selv når der er taget højde for blandt andet anciennitet og listeplacering. Vi konkluderer derfor, at valgkampen spiller en – måske i nogle tilfælde afgørende – rolle for den enkelte kandidat.