Forskere

Oversigt over de forskere som er tilknyttet Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde Søg i Telefon
Damsbo-Svendsen, Søren Postdoc Politisk holdningsdannelse, politisk adfærd, holdninger til klimaforandringerne, personlige vejroplevelser, medieeffekter, dagsordensfastsættelse, ... +4535321446 E-mail
Hansen, Kasper Møller Professor Adfærdskampagner, eksperimenter,Europaparlamentsvalg, folkeafstemninger, folketingsvalg, kommunalvalg, registerdata, spørgeskemadesign, valgkampagn... +4535323392 E-mail
Hjorth, Frederik Georg Lektor - forfremmelsesprogrammet Amerikansk politik, data visualisering, indvandring, kvantitativ analyse, politisk holdningsdannelse, politisk psykologi, valg, vælgeradfærd +4535324104 E-mail
Kosiara-Pedersen, Karina Lektor Folketinget, kampagner, kandidater, partimedlemskab, politisk deltagelse, politiske partier, repræsentation, valg +4535323416 E-mail
Kurrild-Klitgaard, Peter Professor Amerikansk politik, autokratier, britisk politik, dansk politik, demokrati, folketingsvalg, forfatninger, komparativ politik, parlamenter, politisk... +4535323798 E-mail
Rasmussen, Anne Professor Interesseorganisationer, Offentlig opinion, Offentlig politik, Politiske partier, Dagsordensfastsættelse og lovgivningsprocesser, Nationale Parlame... +4535320503 E-mail