Forskning

Center for Valg og Partiers forskere beskæftiger sig overordnet med forskning inden for studiet af:

  • Vælgernes holdninger, værdier, viden og adfærd
  • Valg til Folketinget, kommunalbestyrelser og regionsråd, Europa-Parlamentet m.v.
  • De politiske partiers organisering, medlemmer og adfærd
  • Folkeafstemninger
  • Parlamenter og deres institutioner, herunder særligt Folketinget, dets udvalg, partigrupper m.v.
  • Valgkampe og -kampagner, herunder partiernes kommunikation m.v.

Disse emner studeres i Center for Valg og Partier-regi både i et specifikt dansk perspektiv og i et internationalt, komparativt perspektiv.

Et udvalg af igangværende forskningsprojekter:

Afsluttede forskningsprojekter