Publikationer

Her vil der efterhånden blive offentliggjort publikationer fra OPEC forskningsprojektet (Online Panel of Electoral Campaigning) under Center for Valg og Partier.

Artiklerne opdateres efter behov, seneste version kan findes i PDF-format ved at trykke på linket.

Hansen, Kasper M. (2008): Projektbeskrivelse Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC)

Hansen, Kasper M. (2008) "Hvordan påvirker valgkampen vælgerne?" pp. 149-162 in Kosiara-Pedersen, K. & Kurrild-Klitgaard, P. (eds.) Partier og partisystemer i forandring: Festskrift til Lars Bille. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Hansen, Kasper M. (2008): The Effect of Political Campaigns - Overview of the research Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC). Paper prepared for the XV NOPSA Conference, University of Tromsø, 6-9 August 2008

Hansen, Kasper M. & Jens Hoff (2010): Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport. Working paper no. 4, Department of Political Science, University of Copenhagen

Pedersen, R. T.; Hansen, Kasper M. & Pedersen, Karina (2011): Store forskelle i vurdering af statsministeregnethed. Aktuel Graf nr. 7, Department of Political Science, University of Copenhagen

Karina Kosiara-Pedersen (2011): "Spærretid Svært for nye partier at komme frem", Politiken d. 20. maj 2011, s. 8

Hansen, Kaper M. & Pedersen, R. T. (2011): Efficiency of different recruitment strategies for web panels. International Journal of Public Opinion Research. doi:10.1093/ijpor/edr020, pp. 1-12

Karina Kosiara-Pedersen (2011): The Gender of Party Leadership and its Impact on Voters' Assessment. Working paper no. 1/2011, Department of Political Science, University of Copenhagen

Kasper Møller Hansen, Jens Hoff & Karina Kosiara-Pedersen (2012): Kandidatundersøgelse ved Folketingsvalget 2011. Working paper no. 5/2012, Department of Political Science, University of Copenhagen