OPEC Publikationer – Københavns Universitet

Publikationer

Her vil der efterhånden blive offentliggjort publikationer fra OPEC forskningsprojektet (Online Panel of Electoral Campaigning) under Center for Valg og Partier.

Artiklerne opdateres efter behov, seneste version kan findes i PDF-format ved at trykke på linket.
Hansen, Kasper M. (2008): Projektbeskrivelse Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC)

Hansen, Kasper M. (2008) "Hvordan påvirker valgkampen vælgerne?" pp. 149-162 in Kosiara-Pedersen, K. & Kurrild-Klitgaard, P. (eds.) Partier og partisystemer i forandring: Festskrift til Lars Bille. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Hansen, Kasper M. (2008): The Effect of Political Campaigns - Overview of the research Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC). Paper prepared for the XV NOPSA Conference, University of Tromsø, 6-9 August 2008.

Hansen, Kasper M. & Jens Hoff (2010): Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport. Working paper no. 4, Department of Political Science, University of Copenhagen.

Pedersen, R. T.; Hansen, Kasper M. & Pedersen, Karina (2011): Store forskelle i vurdering af statsministeregnethed. Aktuel Graf nr. 7, Department of Political Science, University of Copenhagen.

Karina Kosiara-Pedersen (2011): "Spærretid Svært for nye partier at komme frem", Politiken d. 20. maj 2011, s. 8.

Hansen, Kaper M. & Pedersen, R. T. (2011): Efficiency of different recruitment strategies for web panels. International Journal of Public Opinion Research. doi:10.1093/ijpor/edr020, pp. 1-12.

Karina Kosiara-Pedersen (2011): The Gender of Party Leadership and its Impact on Voters' Assessment. Working paper no. 1/2011, Department of Political Science, University of Copenhagen.

Kasper Møller Hansen, Jens Hoff & Karina Kosiara-Pedersen (2012): Kandidatundersøgelse ved Folketingsvalget 2011. Working paper no. 5/2012, Department of Political Science, University of Copenhagen