Online Panel of Electoral Campaigning (OPEC)

Fra folketingsvalget 2001 til 2005 steg de politiske kampagnebudgetter med omkring 30 pct. til omkring 100 millioner kroner. De politiske kampagner anvender flere og flere ressourcer, men viden om, hvordan det påvirker de danske vælgere, er i dansk sammenhæng stort set fraværende. Vi ved altså grundlæggende ikke, om de store offentlige og private tilskud til partier, der anvendes i forbindelse med de politiske kampagner, har nogen effekt på vælgerne og hvis da hvilken.

Det grundlæggende overordnede forskningsspørgsmål er: Hvilken effekt har de politiske kampagner op til et folketingsvalg på vælgerne?

Empirisk ville projektet analysere effekterne af valgkampen på vælgerne. Teoretisk ville projektet videreudvikle de dominerende amerikanske modeller for kampagneeffekter, som er udviklet i et topartisystem, hvor mulighederne for politisk kampagne på fx TV er helt anderledes end i Danmark. Endelig ville projektet metodisk opsamle erfaringer med brugen af online survey, paneler og eksperimenter under en valgkamp.

Kontakt

Kasper Møller Hansen
Mail: kmh@ifs.ku.dk 
Telefon: 35 32 33 92

Karina Kosiara-Pedersen
Mail: kp@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 34 16