Meningsdannelse i et demokratisk perspektiv

Hvordan påvirker information og argumenter danskernes politiske holdninger?

Projektet tog udgangspunkt i de individuelle svar, borgerne giver i meningsmålinger, og dannede et billede af, hvor stabile disse er, og hvordan de varierer ved påvirkning af forskellige stimuli i form af information og argumentation.

Dette gjorde vi ved at gennemføre en udvidet split-sample survey, hvor effekten af argumentation og information på deltagernes holdninger til centrale velfærdsydelser og EU blev analyseret. Projektet sigtede dels mod et antal internationale artikler publiceret i akademiske peer-review tidsskrifter. Dels mod en dansksproget bog udgivet ved et af universitetsforlagene, som præsenterede resultaterne og diskuterede dem i et demokratisk perspektiv, og i et perspektiv som analyserede, hvordan information og argumentation påvirker og danner danskernes meninger til politik.

Kontakt

Kasper Møller Hansen
Mail: kmh@ifs.ku.dk 
Telefon: 35 32 33 92