Indvandring

"Putting attitudes into context" støttet af Det Frie Forskningsråd for Samfund og Erhverv.

Forskningsprojektet omhandler nabolagets betydning for danskernes sociale og politiske holdninger. Det undersøger om danskernes syn på medborgere, og samfundet mere generelt, påvirkes af, hvem de møder, når de færdes i deres nærområde. Ændres opfattelsen af immigranter og holdningen til asylansøgere, hvis man ofte møder mennesker med anden etnisk baggrund i sit nabolag? Dette og lignende spørgsmål søges besvaret gennem en omfattende spørgeskemaundersøgelse, der afdækker danskernes sociale og politiske holdninger, som kobles med registerdata om det nabolag, hvori deltagerne bor. Dette giver unikke muligheder for at afdække nabolagets betydning for danskernes syn på samfundet og deres medborgere. Projektet søger herved at levere et videnskabeligt indlæg i den verserende debat om konsekvenserne af indvandring, nedslidte boligområder og ghettoisering.

Projektleder(e): Peter Thisted Dinesen (sammen med Kim Mannemar Sønderskov, AU).
Projektdeltagere: Bolette Danckert og Frederik Hjorth.

"Etnisk diversitet og social sammenhængskraft" støttet af Carlsbergfondet.

Formålet med projekt er at undersøge betydningen af stigende indvandring og deraf følgende etnisk diversitet i boligområder for sammenhængskraften i Danmark forstået som borgernes tillid til hinanden og andre medborgerdyder. Dette undersøges ved at koble data fra det Centrale Personregister med spørgeskemaundersøgelser, hvilket giver unikke muligheder for at afdække, hvorvidt sammenhængskraften er truet i Danmark.

Projektleder(e): Peter Thisted Dinesen (sammen med Kim Mannemar Sønderskov, AU).
Projektdeltagere: Bolette Danckert og Frederik Hjorth.

Kontakt

Professor Peter Thisted Dinesen
Institut for Statskundskab
Mail: ptd@ifs.ku.dk
Telefon: 30 24 00 60