Papers og rapporter

Her kan du finde papers og rapporter om valgdeltagelse fra Center for Valg og Partier. Artiklerne opdateres efter behov, seneste version kan findes i PDF-format ved at trykke på linket.

Tinne Marie Steffensen, Kasper Møller Hansen. (2021). Valgdeltagelse for personer med handicap i Danmark (Working Paper)

Kasper Møller Hansen. (2020). Valgdeltagelsen i almene boligområder (Working Paper)

Kasper Møller Hansen. (2020). Valgdeltagelsen ved Folketingsvalget 2019 (Working Paper)

Kasper Møller Hansen. (2020). Valgdeltagelsen ved Europaparlamentsvalget 2019 (Working Paper)

Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen. (2018). Mobiliseringseksperimenter ved kommunalvalget 2017 (Working Paper)

Kasper Møller Hansen. (2018). Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget 2017. (Working Paper)

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen. (2017). Hvem stemmer i Regionerne? Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata ved RV13 (Working paper)

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen. (2016). Valgdeltagelsen og vælgerne til Folketingsvalget 2015 (Working Paper)

Yosef Bhatti, Kasper Møller Hansen, Hanna Wass. (2016). First-time boost beats experience: The effect of past eligibility on turnout. Electoral Studies. 41(2):151-158

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen. (2016).
Is door-to-door canvassing effective in Europe? Evidence from a meta-study
across five European countries. (Working Paper)

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen. (2016).
Moving the Campaign From the Front Door To the Front Pocket: Field Experimental Evidence on the Effect of Phrasing and Timing of Text Messages on Voter Turnout (Working Paper)

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen. (2015).
How Voter Mobilization from Short Text Messages Travels Within Households and Families: Evidence from two Nationwide Field Experiments (Working Paper)

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen. (2015). Mobiliseringsinitiativer ved KV13 (Working Paper)

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen. (2015). Getting Out the Vote with Evaluative Thinking, American Journal of Evaluation 36.3 (2015): 389-400

Bhatti, Y.; J.O. Dahlgaard; J.H. Hansen & K.M. Hansen (2014) Hvem stemte til EP-valget 2014? - Valgdeltagelsen ved Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata. CVAP Working papers Series CVAP 4/2014. (Working Paper)

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen. (2014).
The calculus of get-out-the-vote in a high turnout setting. Paper prepared for the panel "23-15 Relationships and Voter Turnout" at the MPSA Conference, Chicago 3-6. April 2014. (Working Paper)

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen. (2014).
Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014
Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen. (2014).
Kan man øge valgdeltagelsen? - Analyse af mobiliseringstiltag ved kommunalvalget den 19. november 2013.
Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen. (2014).
Hvem stemte og hvem blev hjemme? - Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november 2013. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata.
Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen. (2014). Vælgernes brug af kandidattest

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen, Mariann Malchau Olsen. (2013)
Kommunalvalgets stemmekrise: Ingen garanti for at flere brevstemmer er løsningen. Ræson. [Online]

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen. (2013).  
AKTUEL GRAF 9: Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13
Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen, Kasper Møller Hansen. (2013).
AKTUEL GRAF 8: Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13
Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Yosef Bhatti. (2012). Distance and Voting: Evidence from Danish Municipalities. Scandinavian Political Studies, Vol. 35 – No. 2, 2012: 144-158

Yosef Bhatti, Kasper Møller Hansen. (2010). Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata. Arbejdspapir 2010/03, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
 
Yosef Bhatti, Kasper Møller Hansen. (under udgivelse, 2011) Nydanskernes repræsentation i kommunalbestyrelserne. Kapitel 5 i Elklit, J. & Kjær, U. (red.) KV09: Kommunalvalg i Strukturreformens skygge? Odense: Syddansk Universitetsforlag

Yosef Bhatti, Kasper Møller Hansen. (under udgivelse, 2011) Nydanskernes valgdeltagelse - effekten af familiestruktur og ghettoer. Kapitel i Jørgen Elklit og Ulrik Kjær (red.) KV09: Kommunalvalg i Strukturreformens skygge? Odense: Syddansk Universitetsforlag

Yosef Bhatti, Kasper Møller Hansen. (2010). The turnout of medical professionals. Klar til review

Yosef Bhatti, Kasper Møller Hansen. (2012). Public employees lining up for the polls - the conditional effect of living and working in same district. Public Choice. Advance online access

Kasper Møller Hansen. (2012). Turnout – Socialization and Social Networks. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. 22(4):377-379 

Yosef Bhatti, Kasper Møller Hansen. (2012). Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. 22(4):380-406

Yosef Bhatti, Kasper Møller Hansen. (2012). Retiring from Voting: Turnout among Senior Voters. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. 22(4):479-500

Yosef Bhatti, Kasper Møller Hansen, Hanna Wass. (2012). The relationship between age and turnout: A roller-coaster ride. Electoral Studies. 31(3):588-593

Yosef Bhatti, Kasper Møller Hansen. (2012). The effect of generation and age on turnout to the European Parliament – How turnout will continue to decline in the future. Electoral Studies.Vol 31. no. 2. pp. 262-272

Yosef Bhatti, Kasper Møller Hansen. (2010). Kommunalreformens betydning for den kommunale valgdeltagelse. I Politik:12 (3): 6-16

Yosef Bhatti, Kasper Møller Hansen. (2010). Valgdeltagelsen blandt danske unge. Arbejdspapir 2010/05, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Yosef Bhatti, Kasper Møller Hansen. (2010). The effect of residential concentration on turnout among ethnic minorities. Paper presented at conference on Political Geography, November. University of Copenhagen

Yosef Bhatti, Kasper Møller Hansen. (2010). Valgdeltagelsen og de sociale netværk - multivariat analyse af den kommunale valgdeltagelse 2009 baseret på registerdata. Arbejdspapir 2010/6, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Yosef Bhatti, Kasper Møller Hansen, Daniel Grube Pedersen. (2010). De fattige stemmer ikke. Danske Kommuner. Vol 33. pp. 20-22