Papers og rapporter

Her kan du finde papers og rapporter om valgdeltagelse fra Center for Valg og Partier. Artiklerne opdateres efter behov, seneste version kan findes i PDF-format ved at trykke på linket.

Tinne Steffensen & Kasper Møller Hansen (2021) Valgdeltagelse for personer med handicap i Danmark (Working Paper)

Kasper Møller Hansen (2020) Valgdeltagelsen i almene boligområder (Working Paper)

Kasper Møller Hansen (2020). Valgdeltagelsen ved Folketingsvalget 2019 (Working Paper)

Kasper Møller Hansen (2020). Valgdeltagelsen ved Europaparlamentsvalget 2019. (Working Paper)

Jonas Hedegaard Hansen & Kasper Møller Hansen (2018). Mobiliseringseksperimenter ved kommunalvalget 2017. (Working Paper)

Kasper Møller Hansen (2018). Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget 2017. (Working Paper)

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen & Kasper M. Hansen. (2017). Hvem stemmer i Regionerne? Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata ved RV13. (Working paper)

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen & Kasper M. Hansen. (2016). Valgdeltagelsen og vælgerne til Folketingsvalget 2015. (Working Paper)

Yosef Bhatti, Kasper M. Hansen & Wass, H. (2016) First-time boost beats experience: The effect of past eligibility on turnout. Electoral Studies. 41(2):151-158

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen & Kasper M. Hansen. (2016).
Is door-to-door canvassing effective in Europe? Evidence from a meta-study
across five European countries. (Working Paper)

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen & Kasper M. Hansen. (2016).
Moving the Campaign From the Front Door To the Front Pocket: Field Experimental Evidence on the Effect of Phrasing and Timing of Text Messages on Voter Turnout. (Working Paper)

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen & Kasper M. Hansen, (2015)
How Voter Mobilization from Short Text Messages Travels Within Households and Families: Evidence from two Nationwide Field Experiments. (Working Paper)

Bhatti, Y., Dahlgaard, J.O., Hansen, J.H., & Hansen, K.M. (2015) Mobiliseringsinitiativer ved KV13. (Working Paper)

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen & Kasper M. Hansen.  Getting Out the Vote with Evaluative Thinking, American Journal of Evaluation 36.3 (2015): 389-400

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen & Kasper M. Hansen, (2014)
The calculus of get-out-the-vote in a high turnout setting, Paper prepared for the panel "23-15 Relationships and Voter Turnout" at the MPSA Conference, Chicago 3-6. April 2014. (Working Paper)

Bhatti, Y., Dahlgaard, J.O., Hansen, J.H., & Hansen, K.M. (2014)
Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014
Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Bhatti, Y., Dahlgaard, J.O., Hansen, J.H., & Hansen, K.M. (2014)
Kan man øge valgdeltagelsen? - Analyse af mobiliseringstiltag ved kommunalvalget den 19. november 2013.
Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Bhatti, Y., Dahlgaard, J.O., Hansen, J.H., & Hansen, K.M. (2014)
Hvem stemte og hvem blev hjemme? - Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november 2013. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata.
Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Bhatti, Y., Dahlgaard, J.O., Hansen, J.H., & Hansen, K.M. (2014)
Vælgernes brug af kandidattest

Bhatti, Y., Dahlgaard, J.O., Hansen, J.H., Hansen, K.M., & Olsen, M.M. (2013)
Kommunalvalgets stemmekrise: Ingen garanti for at flere brevstemmer er løsningen. Ræson. [Online]

Bhatti, Y., Dahlgaard, J.O., Hansen, J.H. & Hansen, K.M. (2013) 
AKTUEL GRAF 9: Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13
Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Bhatti, Y., Dahlgaard, J.O., Hansen, J.H., & Hansen, K.M. (2013)
AKTUEL GRAF 8: Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13
Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Bhatti, Y. (2012):
Distance and Voting: Evidence from Danish Municipalities.
Scandinavian Political Studies,Vol. 35 – No. 2, 2012: 144-158

Bhatti, Y. & Hansen, K.M. (2010) Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata. Arbejdspapir 2010/03, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
 
Bhatti, Y. & Hansen, K. M. (under udgivelse, 2011) Nydanskernes repræsentation i kommunalbestyrelserne. Kapitel 5 i Elklit, J. & Kjær, U. (red.) KV09: Kommunalvalg i Strukturreformens skygge? Odense: Syddansk Universitetsforlag

Bhatti, Y. & Hansen, K. M. (under udgivelse, 2011) Nydanskernes valgdeltagelse - effekten af familiestruktur og ghettoer. Kapitel i Elklit, J. & Kjær, U. (red.) KV09: Kommunalvalg i Strukturreformens skygge? Odense: Syddansk Universitetsforlag

Bhatti, Y. & Hansen, K. M. (2010) The turnout of medical professionals . Klar til review

Bhatti, Yosef & Hansen, Kasper M. (2012) Public employees lining up for the polls - the conditional effect of living and working in same district. Public Choice. Advance online access

Hansen, Kasper M. (2012) Turnout – Socialization and Social Networks. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. 22(4):377-379 

Bhatti, Yosef & Hansen, Kasper M. (2012) Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. 22(4):380-406

Bhatti, Yosef & Hansen, Kasper M. (2012) Retiring from Voting: Turnout among Senior Voters. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. 22(4):479-500

Bhatti, Yosef; Hansen, Kasper M. & Wass, Hanna (2012) The relationship between age and turnout: A roller-coaster ride. Electoral Studies. 31(3):588-593

Bhatti, Yosef & Hansen, Kasper. M. (2012) The effect of generation and age on turnout to the European Parliament – How turnout will continue to decline in the future. Electoral Studies.Vol 31. no. 2. pp. 262-272

Bhatti, Y. & Hansen, K. M. (2010) Kommunalreformens betydning for den kommunale valgdeltagelse. I Politik:12 (3): 6-16

Bhatti, Y. & Hansen, K. M. (2010) Valgdeltagelsen blandt danske unge. Arbejdspapir 2010/05, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Bhatti, Y. & Hansen, K. M. (2010) The effect of residential concentration on turnout among ethnic minorities. Paper presented at conference on Political Geography, November. University of Copenhagen

Bhatti, Y. & Hansen, K. M. (2010) Valgdeltagelsen og de sociale netværk - multivariat analyse af den kommunale valgdeltagelse 2009 baseret på registerdata. Arbejdspapir 2010/6, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Bhatti, Y.,Hansen, K. M. & Daniel Grube Pedersen (2010) De fattige stemmer ikke, i Danske Kommuner. Vol 33. pp. 20-22