Publikationsliste

Her kan du finde publikationer om forskningsprojektet Moderne partimedlemskab (MOPA). Publikationen åbnes i et pdf-dokument ved at klikke på titlen.Karina Kosiara-Pedersen (2011): "Øv. Medlemmerne svigter - nogle af partierne ", Politiken d. 19. maj 2011, s. 8

Karina Kosiara-Pedersen (2011): Party member recruitment and the representativeness of party membership . Working paper no. 2/2011, Department of Political Science, University of Copenhagen.

Kasper Møller Hansen, Jens Hoff & Karina Kosiara-Pedersen: Kandidatundersøgelse ved folketingsvalget 2011. Working paper no. 5/2012, Department of Political Science, University of Copenhagen

Karina Kosiara-Pedersen & Kasper Møller Hansen: Danske Partimedlemmer 2012. Dokumentationsrapport fra projektet Moderne Partimedlemskab, 2010-2013, Deparment of Political Science, University of Copenhagen

Kasper M. Hansen & Karina Kosiara-Pedersen (2012) The Impact of Having Children on Party Activism. Paper præsenteret på IPSA XXII World Congress of Political Science, 8.-12. Juli 2012, Madrid.

Karina Kosiara-Pedersen & Helene Helboe Pedersen (2013) ’Partier og partisystemer’ i Jørgen Elklit og Jørgen Grønnegaard Christensen (red.) Det demokratiske system. København: Hans Reitzel's Forlag.

Karina Kosiara-Pedersen (2013) ’Partimedlemskab i et demokratisk perspektiv’ i Karina Kosiara-Pedersen, Gustav P. Nedergaard, Emil Lobe Suenson (red.) Statskundskab i praksis. Klassiske teorier og moderne problemer.

Karina Kosiara-Pedersen & Josje van der Ridder (2013) United or Divided? Political opinions of Dutch and Danish party members. Paper præsenteret på konferencen ‘Towards More Multifaceted Understandings of Party Membership’, Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 6.-7. juni 2013.

Karina Kosiara-Pedersen (2013) For limited use only. Participation among Danish party members. Paper præsenteret på ‘Towards More Multifaceted Understandings of Party Membership’, Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 6.-7. juni 2013.

Elisabeth Møller Thomsen & Karen Ditte Larsen (2013). Facebook-aktivisme: Politics as usual eller virtuelt forsamlingshus. Speciale, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Karina Kosiara-Pedersen (2014) ’Partimedlemmer i valgkamp’ i Kasper Møller Hansen & Karina Kosiara-Pedersen (red.) Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv. København: DJØF Forlag.

Karina Kosiara-Pedersen (2014) Partimedlemmernes deltagelse og syn på partidemokrati 2000-2012. Politica, Vol. 46, No. 3.

Kasper M. Hansen & Karina Kosiara-Pedersen (2014) ‘Cyber-campaigning in Denmark: Application and effects of candidate campaigning’. Journal of Information Technology & Politics, Vol. 11, p. 206-219.

Karina Kosiara-Pedersen (2014) Danish party membership: Fluctuating membership figures and organizational stability. Paper præsenteret på seminar, Centre d'etude de la Vie Politique, Université Libre de Bruxelles, 22.-23. januar 2014.

Karina Kosiara-Pedersen, Susan Scarrow & Emilie van Haute (2014) Membership Linkage and Beyond. Paper præsenteret på ECPR joint session of workshops, Salamanca, april 2014.

Karina Kosiara-Pedersen (2014) Party Member Activism. How are members contributing to parties? Paper præsenteret på XVIII ISA World Congress of Sociology, Yokohama July 14th 2014.

Karina Kosiara-Pedersen (2014) Partimedlemmernes deltagelse og syn på partidemokrati 2000-2012. Politica, Vol. 46, No. 3.

Karina Kosiara-Pedersen (2014) ‘The Impact of Children on Party Member Activism’. The Copernicus Journal of Political Studies. No. 2.

Karina Kosiara-Pedersen (2015) ‘Danish Party Membership 2000-2012’ i Anika Gauja & Emilie van Haute (red.) The current state of party membership. Routledge.