Center for Valg og Partier - Københavns Universitet – Københavns Universitet

Velkommen til Center for Valg og Partier

Center for Valg og Partier (CVAP) er et forskningscenter med fokus på studiet af de centrale institutioner i det moderne repræsentative demokrati (valg, vælgere, valgsystemer, politiske partier, parlamenter, regeringer, forfatninger m.v.), samt den adfærd og de processer, der finder sted indenfor rammerne af disse.

CVAP er indlejret i Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og samler forskere fra KU og andre universiteter i ind- og udland om fælles forskningsprojekter og aktiviteter.

Folketingsvalgkamp

Under valgkampagner bliver der anvendt flere og flere ressourcer, men hvordan påvirker det vælgerne? CVAP forsker løbende i valgkampagners betydning, har udtalt sig i adskillige medier om de foregående valgkampe og udgivet forskellige videnskabelige publikationer om emnet.

Læs anmeldelser af bogen
"Folketingsvalgkampen 2011
i perspektiv" her.

Læs mere om forskningen her.

Valgdeltagelse i EU-parlamentsvalget

Den 25. Maj 2014 valgte danskerne deres 13 repræsentanter til Europaparlamentet. Meget var sket i de sidste 5 år, hvor både økonomiens genopretning og udenrigspolitik er kommet i fokus. Spørgsmålet er derfor hvordan det afspejlede sig i valget, hvor CVAP's forskere har undersøgt valgdeltagelsen og tiltag i denne sammenhæng. Læs mere her.