Center for Valg og Partier - Københavns Universitet – Københavns Universitet

Velkommen til Center for Valg og Partier

Center for Valg og Partier (CVAP) er et forskningscenter med fokus på studiet af de centrale institutioner i det moderne repræsentative demokrati (valg, vælgere, valgsystemer, politiske partier, parlamenter, regeringer, forfatninger m.v.), samt den adfærd og de processer, der finder sted indenfor rammerne af disse.

CVAP er indlejret i Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og samler forskere fra KU og andre universiteter i ind- og udland om fælles forskningsprojekter og aktiviteter.

Kommunalvalget 2013

D. 19. november 2013 skulle danskerne sammensætte 98 kommunalbestyrelser samt fem regionsråd.  Som altid når der er valg i Danmark, er der en intensiv dækning i landets medier både før, under og efter valgdagen. Vores forskere stiller sig gerne til rådighed for medierne i den forbindelse.

Valgdeltagelse

Hvad får os til at stemme?

Valg er omdrejningspunktet for vores repræsentative demokrati og er en af de vigtigste indikatorer for den demokratiske sundhed.


Her finder du forskningsprojekter og relevante publikationer vedrørende valgdeltagelse fra CVAP forskerholdet. 

Skriv speciale hos CVAP

Bliv Cand. Scient. Pol. med speciale i Politisk Adfærd og Anvendt Videregående Kvantitativ Metode

Kom til informationsmøde om Specialisering i Politisk Adfærd og Anvendt Videregående Kvantitativ Metode d. 25. Februar. Læs mere og tilmeld dig her.(Facebook)