Center for Valg og Partier - Københavns Universitet – University of Copenhagen

Velkommen til Center for Valg og Partier

Center for Valg og Partier (CVAP) er et forskningscenter med fokus på studiet af de centrale institutioner i det moderne repræsentative demokrati (valg, vælgere, valgsystemer, politiske partier, parlamenter, regeringer, forfatninger m.v.), samt den adfærd og de processer, der finder sted indenfor rammerne af disse.

CVAP er indlejret i Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og samler forskere fra KU og andre universiteter i ind- og udland om fælles forskningsprojekter og aktiviteter.

Valgkamp

Under valgkampagner bliver der anvendt flere og flere ressourcer, men hvordan påvirker det vælgerne? CVAP forsker løbende i valgkampagners betydning, har udtalt sig i adskillige medier om den foregående valgkampe og udgivet forskellige videnskabelige publikationer om emnet.

Læs mere om forskningen her.

Valg til Europaparlamentet 2014

Den 25. Maj 2014 skal danskerne vælge deres 13 repræsentanter til Europaparlamentet. Meget er sket i de sidste 5 år, hvor både økonomiens genopretning og udenrigspolitik er kommet i fokus. Spørgsmålet er derfor hvordan det kommer til at afspejle sig i valget, hvor CVAP's forskere kan oplyse omkring alt fra valgforbund til landspolitiske effekter i valget til Europaparlamentet. Læs mere her.