Papers og rapporter

Her kan du finde papers og rapporter om valgdeltagelse fra Center for Valg og Partier. Artiklerne opdateres efter behov, seneste version kan findes i PDF-format ved at trykke på linket.

Kaser Møller Hansen (2020) Valgdeltagelsen i almene boligområder (Working Paper)

Kasper Møller Hansen (2020). Valgdeltagelsen ved Folketingsvalget 2019 (Working Paper)

Kasper Møller Hansen (2020). Valgdeltagelsen ved Europaparlamentsvalget 2019. (Working Paper)

Jonas Hedegaard Hansen & Kasper Møller Hansen (2018). Mobiliseringseksperimenter ved kommunalvalget 2017. (Working Paper)

Kasper Møller Hansen (2018). Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget 2017. (Working Paper)

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen & Kasper M. Hansen. (2017). Hvem stemmer i Regionerne? Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata ved RV13. (Working paper)

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen & Kasper M. Hansen. (2016). Valgdeltagelsen og vælgerne til Folketingsvalget 2015. (Working Paper)

Yosef Bhatti, Kasper M. Hansen & Wass, H. (2016) First-time boost beats experience: The effect of past eligibility on turnout. Electoral Studies. 41(2):151-158

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen & Kasper M. Hansen. (2016).
Is door-to-door canvassing effective in Europe? Evidence from a meta-study
across five European countries. (Working Paper)

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen & Kasper M. Hansen. (2016).
Moving the Campaign From the Front Door To the Front Pocket: Field Experimental Evidence on the Effect of Phrasing and Timing of Text Messages on Voter Turnout. (Working Paper)

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen & Kasper M. Hansen, (2015)
How Voter Mobilization from Short Text Messages Travels Within Households and Families: Evidence from two Nationwide Field Experiments. (Working Paper)

Bhatti, Y., Dahlgaard, J.O., Hansen, J.H., & Hansen, K.M. (2015)
Mobiliseringsinitiativer ved KV13. (Working Paper)

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen & Kasper M. Hansen.  Getting Out the Vote with Evaluative Thinking, American Journal of Evaluation 36.3 (2015): 389-400.

Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen & Kasper M. Hansen, (2014)
The calculus of get-out-the-vote in a high turnout setting, Paper prepared for the panel "23-15 Relationships and Voter Turnout" at the MPSA Conference, Chicago 3-6. April 2014.(Working Paper)

Bhatti, Y., Dahlgaard, J.O., Hansen, J.H., & Hansen, K.M. (2014)
Mobilisering via SMS til
Europaparlamentsvalget 25. maj 2014
Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
Rapporten kan findes her.

Bhatti, Y., Dahlgaard, J.O., Hansen, J.H., & Hansen, K.M. (2014)
Hvem stemte til EP-valget 2014?
- Valgdeltagelsen ved Europa-Parlamentsvalget 25.
maj 2014. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata.
Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
Rapporten kan findes her.

Bhatti, Y., Dahlgaard, J.O., Hansen, J.H., & Hansen, K.M. (2014)
Kan man øge valgdeltagelsen? - Analyse af mobiliseringstiltag ved kommunalvalget den 19. november 2013.
Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
Rapporten kan findes her.

Bhatti, Y., Dahlgaard, J.O., Hansen, J.H., & Hansen, K.M. (2014)
Hvem stemte og hvem blev hjemme? - Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november 2013. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata.
Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
Available here.

Bhatti, Y., Dahlgaard, J.O., Hansen, J.H., & Hansen, K.M. (2014)
Vælgernes brug af kandidattest.

Bhatti, Y., Dahlgaard, J.O., Hansen, J.H., Hansen, K.M., & Olsen, M.M. (2013)
Kommunalvalgets stemmekrise: Ingen garanti for at flere brevstemmer er løsningen. Ræson. [Online].

Bhatti, Y., Dahlgaard, J.O., Hansen, J.H. & Hansen, K.M. (2013) 
AKTUEL GRAF 9: Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13
Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Bhatti, Y., Dahlgaard, J.O., Hansen, J.H., & Hansen, K.M. (2013)
AKTUEL GRAF 8: Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13
Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Bhatti, Y. (2012):
Distance and Voting: Evidence from Danish Municipalities.
Scandinavian Political Studies,Vol. 35 – No. 2, 2012: 144-158

Bhatti, Y. & Hansen, K. M. (2010) Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata . Arbejdspapir 2010/03, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
 
Bhatti, Y. & Hansen, K. M. (under udgivelse, 2011) Nydanskernes repræsentation i kommunalbestyrelserne . Kapitel 5 i Elklit, J. & Kjær, U. (red.) KV09: Kommunalvalg i Strukturreformens skygge? Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Bhatti, Y. & Hansen, K. M. (under udgivelse, 2011) Nydanskernes valgdeltagelse - effekten af familiestruktur og ghettoer . Kapitel i Elklit, J. & Kjær, U. (red.) KV09: Kommunalvalg i Strukturreformens skygge? Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Bhatti, Y. & Hansen, K. M. (2010) The turnout of medical professionals . Klar til review.

Bhatti, Yosef & Hansen, Kasper M. (2012) Public employees lining up for the polls - the conditional effect of living and working in same district. Public Choice. Advance online access.

Hansen, Kasper M. (2012) Turnout – Socialization and Social Networks. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. 22(4):377-379 

Bhatti, Yosef & Hansen, Kasper M. (2012) Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. 22(4):380-406.

Bhatti, Yosef & Hansen, Kasper M. (2012) Retiring from Voting: Turnout among Senior Voters. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. 22(4):479-500.

Bhatti, Yosef; Hansen, Kasper M. & Wass, Hanna (2012) The relationship between age and turnout: A roller-coaster ride. Electoral Studies. 31(3):588-593.

Bhatti, Yosef & Hansen, Kasper. M. (2012) The effect of generation and age on turnout to the European Parliament – How turnout will continue to decline in the future. Electoral Studies.Vol 31. no. 2. pp. 262-272.

Bhatti, Y. & Hansen, K. M. (2010) Kommunalreformens betydning for den kommunale valgdeltagelse. I Politik:12 (3): 6-16.

Bhatti, Y. & Hansen, K. M. (2010) Valgdeltagelsen blandt danske unge. Arbejdspapir 2010/05, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Bhatti, Y. & Hansen, K. M. (2010) The effect of residential concentration on turnout among ethnic minorities. Paper presented at conference on Political Geography, November. University of Copenhagen.

Bhatti, Y. & Hansen, K. M. (2010) Valgdeltagelsen og de sociale netværk - multivariat analyse af den kommunale valgdeltagelse 2009 baseret på registerdata. Arbejdspapir 2010/6, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Bhatti, Y.,Hansen, K. M. & Daniel Grube Pedersen (2010) De fattige stemmer ikke, i Danske Kommuner. Vol 33. pp. 20-22