Nordic party membership – Københavns Universitet

Nordic party membership ved Karina Kosiara-Pedersen

På basis af partimedlems- og vælgerundersøgelser i Norge, Sverige, Island og Danmark har Knut Heidar (Universitetet i Oslo) og Karina Kosiara-Pedersen taget initiativ til et komparativt projekt om nordisk partimedlemskab. Formålet med projektet er at undersøge den demokratiske betydning af ikke blot faldende medlemstal men også af partiorganisationer i forandring. Projektet har deltagelse af Jonas Hedegaard Hansen fra CVAP. Fra de andre lande deltager derudover Anders Jupskås (Universitetet i Oslo), Ann-Kristin Kölln (Göteborg Universitet/Aarhus Universitet), Niklas Bolin og Sofie Blombäck (Mittuniversitetet), Gunnar Helgi Kristinsson (Islands Universitet) samt Jon Polk, Marie Demker og Jonas Hinnfors (Göteborg Universitet).