Moderne partimedlemskab (MOPA) – Københavns Universitet

Forskningsprojektet Moderne partimedlemskab (MOPA)


Antallet af partimedlemmer er i frit fald, men alligevel oplever vi fænomener som Dansk Folkepartis stabile medlemsfremgang, Ny Alliances storhed og fald, de Radikales Radicool periode omkring 2005-valget og SFs fremgang fra 2007. Kan partimedlemmernes og partiorganisationernes karakteristika forklare partimedlemmernes deltagelse? Kandidatopstilling er en af partiernes og dermed medlemmernes fornemmeste demokratiske opgave. Bliver kandidatlisterne mere repræsentative af, at partimedlemmerne deltager, eller vil demokratiet blive styrket af, at partiets elite udpeger kandidaterne? Partierne og deres kandidater anvender efterhånden mange penge på valgkampagner, men kan partimedlemmer og kandidater (stadig) påvirke partiernes valgresultater? Disse - og mange andre - spørgsmål besvares i projektet om moderne partimedlemskab (2010-2013). Projektledere: Karina Kosiara-Pedersen og Kasper M. Hansen.

Nedenstående er et uddrag af rapportens indledning:

" Der bliver generelt færre og færre partimedlemmer, og de bliver mindre og mindre aktive. Alligevel oplever vi f.eks. en stabil vækst i antallet af medlemmer hos Dansk Folkeparti, Ny Alliances storhed og fald, de Radikales Radicool periode omkring 2005-valget og SFs fremgang fra 2007. Hvordan kan vi forklare partimedlemmernes (manglende) deltagelse og engagement? Og hvilke konsekvenser har det for den måde, vores demokrati fungerer på? ...."

  • Læs en beskrivelse af forskningsprojektet her.
  • Læs mere om publikationer relateret til projektet her .
  • Læs den nyeste rapport om partimedlemskab her(PDF)

I sammenhæng med forskningsprojektet udgives bogen ’Demokratiets ildsjæle. Partimedlemmer i Danmark’ i september 2017 af DJØF Forlag.

Demokratiets ildsjæle. Partimedlemmer i Danmark giver et udtømmende indblik i medlemmerne af de politi­ske partier i Danmark. Med bogen får du et overblik over antal­let af medlemmer, deres socio-økonomiske og holdningsmæssige repræsentativitet i forhold til vælgerne, hvorfor og hvordan de er blevet medlemmer. Herunder diskuteres omfanget af og forkla­ringer på medlemmernes deltagelse i partiaktiviteter, partimed­lemmernes syn på partidemokratiet, og forklaringer på, hvorfor medlemmerne overvejer at melde sig ud. Alt i alt tegnes et varieret billede af, hvad partimedlemskab er, lige fra passive medlemmer, der er tilfredse med partidemokratiet og med glæde blot betaler deres kontingent for at støtte partiet, til ildsjæle, der bruger det meste af deres fritid på partiet og deltager i valgkampagner, årsmøder og diverse andre partiaktiviteter.

Foromtale af bogen:

Demokratiets ildsjæle præsenterer og analyserer de mænd og kvinder, der som medlemmer i de politiske partier fungerer som partiernes ambassadører, fører valgkamp og er den pulje, som leverer kandidater, når der skal være valg. Karina Kosiara-Pedersens nye bog om de ca. 150.000 danskere, der bruger denne særlige kanal for politisk-demokratisk indflydelse, er både sikker og overbevisende – og dertil yderst veldokumenteret – så den vil utvivlsomt placere sig  som et helt centralt værk i dansk statskundskab. Men dertil kommer, at den også vil være værdifuld for alle, der har en mere generel interesse i at forstå, hvordan forholdet mellem de politiske partier og deres medlemmer må forventes at udvikle sig i de kommende år.
-
Jørgen Elklit, professor, dr.scient.pol., Aarhus Universitet

Bogen dækker alle de forhold og aspekter ved partimedlemskab og partimedlemmer, det er interessant og relevant at vide noget om. Der er med andre ord ikke den sten, der ikke er vendt. Der er tale om et særdeles vægtigt, kompetent, velskrevet og velstruktureret bidrag til den videnskabelige litteratur om de politiske partiers medlemmer. Med udgivelsen af denne bog vil dansk politologisk litteratur blive beriget med bogen om partimedlemskab og partimedlemmer; et standardværk, som givetvis vil blive en klassiker.
- Lars Bille, lektor emeritus, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet