Members and Activists of Political Parties – Københavns Universitet

Members and Activists of Political Parties ved Karina Kosiara-Pedersen

Karina deltager i et europæisk projekt, der har til formål at analysere, hvordan partimedlemmer rekrutteres og mobiliseres. Politiske partier er fortsat en central aktør, når der skal opstilles kandidater i et repræsentativt demokrati som det danske. Spørgsmålet er, om de faldende medlemstal besværliggør denne centrale opgave – og hvis ja, hvad partierne kan gøre ved det. Se mere om projektet på www.projectmapp.eu.