Etnisk diversitet og social sammenhængskraft – Københavns Universitet

"Etnisk diversitet og social sammenhængskraft" (støttet af Carlsbergfondet)
 
Formålet med projekt er at undersøge betydningen af stigende indvandring og deraf følgende etnisk diversitet i boligområder for sammenhængskraften i Danmark forstået som borgernes tillid til hinanden og andre medborgerdyder. Dette undersøges ved at koble data fra det Centrale Personregister med spørgeskemaundersøgelser, hvilket giver unikke muligheder for at afdække, hvorvidt sammenhængskraften er truet i Danmark.
 
Projektleder(e): Peter Thisted Dinesen (sammen med Kim Mannemar Sønderskov, AU).
Projektdeltagere: Bolette Danckert og Frederik Hjorth.