The Causes and Consequences of Fiscal Institutions – Københavns Universitet

The Causes and Consequences of Fiscal Institutions

Ph.d.-projektet omhandler finanspolitiske institutioner i et komparativt perspektiv. Hvorfor er styringen og gennemsigtighed med hensyn til finanspolitik forskellig mellem lande, og hvilke konsekvenser har disse forskelle for landenes politik?

Ph.d.-studerende: Lasse Aaskoven
Vejleder: Peter Kurrild-Klitgaard