Meningsdannelse i et demokratisk perspektiv – Københavns Universitet

Forskningsprojektet "Meningsdannelse i et demokratisk perspektiv" 

 

Hvordan påvirker information og argumenter danskernes politiske holdninger?

Projektet vil tage udgangspunkt i de individuelle svar, borgerne giver i meningsmålinger, og danne et billede af, hvor stabile disse er, og hvordan de varierer ved påvirkning af forskellige stimuli i form af information og argumentation.

Dette gøres ved at gennemføre en udvidet split-sample survey, hvor effekten af argumentation og information på deltagernes holdninger til centrale velfærdsydelser og EU analyseres. Projektet sigter dels mod et antal internationale artikler publiceret i akademiske peer-review tidsskrifter. Dels mod en dansksproget bog udgivet ved et af universitetsforlagene, som præsenterer resultaterne og diskuterer dem i et demokratisk perspektiv, og i et perspektiv som analyserer, hvordan information og argumentation påvirker og danner danskernes meninger til politik.

Projektleder: Kasper M. Hansen