Kvantitativt Netværk – Københavns Universitet

Center for Valg og Partier > Forskning > Kvantitativt Netværk

Kvantitativt Netværk

Kvantitativt Netværk er et netværk af akademikere med interesse i brugen af kvantitative metoder i studiet af politik. Netværket har base i Center for Valg og Partier. Formålet med Kvantitativt Netværk er at hjælpe hinanden med at producere bedre, mere overbevisende resultater.

Medlemmerne er primært fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, men inkluderer også akademikere fra Det Økonomiske Institut såvel som akademikere fra Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet.

Kvantitativt Netværk har otte møder i løbet af et semester, som oftest foregår om fredagen kl 12.30 i rum 4.2.50 på Center for Sundhed og Samfund.

Til disse møder diskuteres sædvanligvis en ide eller et resultat, som et medlem ønsker gennemset. Der diskuteres alt fra forskningsdesigns til visualisering af resultater.

Ønsker du at deltage, høre mere eller præsentere noget til et møde, så henvend dig til Martin Vinæs Larsen på (mvl@ifs.ku.dk).