Styregruppe & centerledelse – Københavns Universitet

Center for Valg og Partier ledes af en styregruppe og en daglig ledelse (centerleder og vicecenterleder):