Forskere, interne – Københavns Universitet

Center for Valg og Partier > Forskere > Forskere, interne

Forskere, interne

NavnTitelArbejdsområdeTelefonE-mail
Bochsler, DanielLektor Lektor  
Dahl, Malte RokkjærPh.d.-stipendiat Eksperimentel metode, integration, kausal inferens, minoriteter, politisk adfærd, stereotyper, økonomisk diskrimination +45 353-37924E-mail
Dinesen, Peter ThistedViceinstitutleder, professor MSO Holdninger til indvandring, holdninger til velfærdsstaten, konteksteffekter, konsekvenser af terrorisme, offentlig opinion, politisk adfærd, politisk psykologi, social tillid +45 353-23375E-mail
Egerod, Benjamin Carl KragPh.d.-stipendiat Komparativ politisk økonomi, kvantitative og kvalitative metoder, politiske karrierer, specialinteressers politiske indflydelse, svingdøren mellem specialinteresser og politik +45 353-32854E-mail
Golovchenko, YevgeniyPh.d.-stipendiat Sociale medier, civilsamfund, desinformation, misinformation, russiske medier, ukrainske medier, social netværksanalyse, digitale metoder +45 353-33418E-mail
Hansen, Kasper MøllerProfessor Adfærdskampagner, eksperimenter, Europarlamantsvalg, folkeafstemninger, folketingsvalg, kommunalvalg, registerdata, spørgeskemadesign, valgkampagner, vælgeradfærd +45 353-23392E-mail
Hariri, Jacob GernerLektor Demokrati, demokratisering, institutionel teori, komparativ politik, Mellemøsten, statsdannelse, politisk historie, økonomisk udvikling +45 353-23567E-mail
Hjorth, Frederik GeorgAdjunkt Amerikansk politik, data visualisering, indvandring, kvantitativ analyse, politisk holdningsdannelse, politisk psykologi, valg, vælgeradfærd +45 353-24104E-mail
Hoff, Jens VilliamProfessor Borgere, bæredygtighed, deltagelse, IKT, interessenter, klimaforandringer, lokalt, politisk kommunikation, politikker, styring +45 353-23386E-mail
Jakobsen, UffeLektor Arktis, Grønland og Rigsfællesskabet, asiatiske/kinesiske interesser i Arktis/Grønland, begrebshistorie, bæredygtig udvikling, demokratisering, maritim sikkerhed og risikohåndtering, nations- og statsdannelse, parlamentarisme, samfundsmæssige konsekvenser af klimaforandringer +45 353-23404E-mail
Jensen, Henrik S.Professor MSO Amerikansk kongresforskning, dansk politik, Folketinget, international parlamentsteori, klassisk sociologisk metodologi, regering og forvaltning, tredje verdensanalyser +45 353-23405E-mail
Junk, Wiebke MariePh.d.-stipendiat EU, interessegrupper, internationale organisationer, kausal inferens, miljøpolicy, offentlig policy, offentlig opinion, politisk kommunikation og framing, politiske netværk, research metoder +45 353-32323E-mail
Kosiara-Pedersen, KarinaLektor Folketinget, kampagner, kandidater, partimedlemskab, politisk deltagelse, politiske partier, repræsentation, valg +45 353-23416E-mail
Kurrild-Klitgaard, PeterProfessor Amerikansk politik, autokratier, britisk politik, dansk politik, demokrati, folketingsvalg, forfatninger, komparativ politik, parlamenter, politisk filosofi, politiske konjunkturcykler, politisk økonomi, positiv politisk teori, public choice, rational choice, social choice, statsbygning, terrorisme, +45 353-23798E-mail
Nielsen, Anders WollerPh.d.-stipendiat Demokratisk konsolidering, etnisk politik, geografiske informationssystemer (GIS), klientelisme, omfordelingspolitik, økonomisk udvikling og stagnation +45 353-35748E-mail
Olsen, Asmus LethLektor Eksperimenter i offentlig forvaltning, politisk psykologi, resultatmålinger, performanceinformation, administrativ adfærd, borgertilfredshed, brugertilfredshed, politiske tal, adfærdsdesign, nudging +45 353-23401E-mail
Popp-Madsen, Benjamin AskVidenskabelig ass. 20. århundredes politisk tænkning, arbejderrådsbevægelsen, demokratiteori, politisk teori, radikalt demokrati, revolutionær teori +45 353-31638E-mail
Rasmussen, AnneProfessor Europæiske Union, Interesseorganisationer, lovgivningsprocesser, den offentlige mening, offentlig politik, parlamenter, politiske partier, politisk responsivitet +45 353-20503E-mail
Rohrbach, LiviaPh.d.-stipendiat Autoritære regimer, demokratisering, etnisk konflikt, freds- og konfliktstudier, fredsopbygning, politisk og territorial magtdeling, sammenlignende politik, subnational regering +45 353-35477E-mail