CVAP-forsker i USA – Københavns Universitet

24. september 2009

CVAP-forsker i USA

Beretning fra en CVAP-forsker i udlandet
Af Yosef Bhatti

Et af de største privilegier, man har som forskerspire, er muligheden for at få ny faglig og personlig inspiration i forbindelse med længerevarende forskningsophold i udlandet. Jeg har selv den fornøjelse at være på forskningsophold i USA som en integreret del af mit ph.d.-studium for at forfølge de forskningsinteresser, jeg til dagligt beskæftiger mig med på Center for valg og partier (CVAP). Mit ophold består af to dele - fra 1. september til 31. december 2009 er jeg Visiting Scholar ved Columbia University i New York - derefter Affiliated Scholar ved Scancor, Stanford University fra 1. januar til 1. juni 2010.

Min baggrund for at søge til USA er, at især Department of Political Science på Columbia er et af de førende institutter indenfor mit interesseområde - politisk repræsentation. Et særligt formål under opholdet er at arbejde sammen med professor Robert Erikson, som er en de helt store kanoner på området. Samtidig har en del amerikanske universiteter et noget mere kvantitativt fokus, end vi har derhjemme, hvilket giver lejlighed til at udfordre sig selv yderligere på dette område.

Hvad laver man så som forskerspire på udlandsophold? - det er i høj grad op til en selv. I forbindelse med mit nuværende ophold på Columbia bruger jeg primært tiden til at arbejde på mine egne forskningsprojekter indenfor politisk repræsentation. Derudover mødes jeg engang imellem med kollegaer og går til en enkelt forelæsning i ny og næ, hvis der er noget interessant på tapetet. I forbindelse med mit senere ophold på Stanford kommer jeg til at have langt mindre tid til min egen forskning, men prioriterer til gengæld at få mere tid til at indgå i forskellige miljøer på universitetet. Jeg kommer til at være tilknyttet et etableret skandinavisk forskningscenter, hvor jeg vil have min dagligdag, ligesom jeg vil følge fag på universitetets statskundskabsinstitut. Der er altså således god mulighed for at tilpasse sit program - og særligt afvejningen mellem forskningstid og ny inspiration - til, hvad specifik ønsker at få ud af hvert enkelt ophold.

Det bedste ved at være på forskningsophold er uden tvivl, at det giver en ny indgangsvinkel til, hvad vi gør godt og mindre godt på instituttet og på CVAP. Det fascinerende ved et universitet som Columbia er (udover de mange ressourcer) det engagement, der eksisterer indenfor relativt snævre fag- og interesseområder. Der er et utal af faglige netværk, der arrangerer forelæsninger, seminarer, skriver blogs om deres forskningsområde osv. Det er uden tvivl et eksempel til efterfølgelse, men heldigvis også noget, som vi er ved at komme godt efter derhjemme - blandt andet via etableringen af centre som CVAP. Stadig håber jeg dog, at vi de kommende år formår at øge de studerendes involvering og engagement i centre som CVAP, som man ser det herovre.

Noget andet jeg har lært af ved tidligere ophold og dette er de studerende og undervisernes tilgang til kurserne. Ikke alene er engagementet omkring de kurser, jeg har fulgt været enormt, men undervisningen har også været enormt struktureret. Det er noget af det, jeg selv ønsker at tage ved lære af i forbindelse med min egen undervisning (selvom det er lettere sagt end gjort). På det indholdsmæssige plan er mit eget fag, kvantitativ metode, nok der, hvor amerikanerne traditionelt har haft det største forspring, men det er heldigvis blevet mindsket væsentligt de seneste år. Faktisk svarer vores Metode II minimum til Columbias andet metodefag til ph.d.-studerende (første metodefag er lidt over Metode I niveau), som er det højeste niveau, mange uden metodespecialisering tager. Det, vi måske mangler pt. i forhold til Columbia, er de helt avancerede fag for metodenørderne (men bare vent til efteråret 2010 når sidste del af min undervisningsforpligtelse fyres af...!).

Udover de faglige input er ophold som dette også udbytterigt på det menneskelige plan. Man får mulighed for at flytte sin hverdag til et nyt og spændende sted og får mulighed for at give sig selv, kæreste, venner, familie og andre besøgende oplevelser, som man næppe havde fået som almindelig turist. Det forhindrer dog selvfølgelig ikke en i engang imellem at savne Danmark, instituttet og kollegaerne på CVAP.