11. februar 2021

Kasper Møller Hansen henter millionbevilling til IFS

VÆLGERADFÆRD

Professor Kasper Møller Hansen skal med en netop offentliggjort bevilling på 5,4 mio. kr. fortsætte det vigtige arbejde med forskningsprojektet Den Danske Valgundersøgelse, som gennem et halvt århundrede har undersøgt udviklingen i det danske demokrati.

Kasper Møller Hansen
Kasper Møller Hansen

Sammen med de tre øvrige partnere (SDU, AAU og AU) og med midlerne fra Uddannelses- og Forskningsministeriets forskningsinfrastrukturpulje i ryggen, fortsætter Kasper Møller Hansen dermed det vigtige arbejde, der giver et unikt indblik i strømninger i det politiske liv og udviklingen i vælgernes adfærd.

Den Danske Valgundersøgelse er blevet gennemført ved hvert folketingsvalg siden 1971, og er dermed den længst løbende holdningsundersøgelse i Danmark. Nogle af de ting, undersøgelsen giver indblik i er: Hvordan er danskerne tillid til politikerne? Hvorfor vælger vi, som vi gør, når vi går til valgurnerne? Og hvordan udvikler det danske demokrati sig over tid? Projektet fortsætter frem til næste folketingsvalg, der bliver gennemført senest juni 2023.

Vores arbejde er en slags lakmusprøve for hvordan det danske demokrati fungerer. Den Danske Valgundersøgelse giver os en forståelse af, hvordan befolkningen og dermed vælgernes holdninger harmonerer med den politik, de folkevalgte politikere fører. Det er helt unikt, at vi har gennemført undersøgelsen i 50 år, og derfor er det også rigtig glædeligt, at vi nu kan videreføre arbejdet med samme høje kvalitet som alle de tidligere år.

siger projektleder af DNES og professor Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet

Jeg glæder mig over at instituttet fortsat kan samle alle de danske statskundskabsforskningsmiljøer bag Den Danske Valgundersøgelse, som er en helt unik og central forskningsinfrastruktur til løbende og i perspektiv at forstå demokratiets udvikling.

siger professor Nina Græger, Institutleder ved Institut for Statskundskab.

Stemmeadfærd og demokrati gennem 50 år

Den Danske Valgundersøgelse er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 2.000 danskere, der udgør et repræsentativt udsnit af vælgerne. De indsamlede data giver en dybtgående forståelse af danskernes værdier, og hvordan moderne stemmeadfærd og demokrati har udviklet sig i løbet af de sidste 50 år. Dykker man ned i den indsamlede data, kan man hente viden om sammenhænge mellem uddannelse, alder, køn – og hvad man stemmer.

Det er af stor værdi, at vi med undersøgelsen holder viden om dansk politik og vælgeradfærd fast i empiri, altså de erfaringer vi samler i en spørgeskemaundersøgelse af høj kvalitet. På den måde har vi stærke analyser, der kan spille op mod diverse kommentatorers udtalelser.

siger Kasper Møller Hansen

Bevillingen støtter den 19. bølge af Den Danske Valgundersøgelses tidsserie og vil bl.a. resultere i en fagfællebedømt bog om det kommende folketingsvalg. 

Alle danske universiteter er inviteret til at deltage i Den Danske Valgundersøgelse. I dag er deltagerne Københavns Universitet (projektleder), Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. 

Læs mere om Den Danske Valgundersøgelse på www.valgprojektet.dk. 

Læs mere om Uddannelses- og Forskningsministeriets nye danske roadmap for forskningsinfrastruktur.