8. januar 2019

Forholdet mellem kommunale sammenlægninger og valgdeltagelse i Danmark

“Undersøgelsen finder tegn på en kortsigtet positiv effekt på valgdeltagelsen og kun begrænset bevis for en mellemlang til langsigtet negativ effekt ved sammenligning af sammensatte og ikke-sammensatte kommuner. Der findes dog stærkere indikationer af negative virkninger på valgdeltagelsen, når man tager intensiteten af sammenlægningerne i betragtning."

https://www.tandfonline.com/eprint/NgSGsQm2iu45VZ2SUqKc/full