’Demokratiets ildsjæle. Partimedlemmer i Danmark’ udgives i september 2017 af DJØF Forlag. – Københavns Universitet

Center for Valg og Partier > Aktiviteter > Nyheder > Nyhedsliste > ’Demokratiets ildsjæle...

29. august 2017

’Demokratiets ildsjæle. Partimedlemmer i Danmark’ udgives i september 2017 af DJØF Forlag.

’Demokratiets ildsjæle. Partimedlemmer i Danmark’ udgives i september 2017 af DJØF Forlag.

Demokratiets ildsjæle. Partimedlemmer i Danmark giver et udtømmende indblik i medlemmerne af de politi­ske partier i Danmark. Med bogen får du et overblik over antal­let af medlemmer, deres socio-økonomiske og holdningsmæssige repræsentativitet i forhold til vælgerne, hvorfor og hvordan de er blevet medlemmer. Herunder diskuteres omfanget af og forkla­ringer på medlemmernes deltagelse i partiaktiviteter, partimed­lemmernes syn på partidemokratiet, og forklaringer på, hvorfor medlemmerne overvejer at melde sig ud. Alt i alt tegnes et varieret billede af, hvad partimedlemskab er, lige fra passive medlemmer, der er tilfredse med partidemokratiet og med glæde blot betaler deres kontingent for at støtte partiet, til ildsjæle, der bruger det meste af deres fritid på partiet og deltager i valgkampagner, årsmøder og diverse andre partiaktiviteter.