Organizing Political Parties – Københavns Universitet

Center for Valg og Partier > Aktiviteter > Nyheder > Nyhedsliste > Organizing Political P...

04. september 2017

Organizing Political Parties

Karina Kosiara-Pedersen har bidraget til den første publikation fra et stort internationalt projekt om partiorganisationernes udvikling, nemlig bogen ’Organizing Political Parties. Representation, Participation, and Power’.

Bogen er resultatet af et omfattende internationalt samarbejde blandt de førende partiforskere. Formålet har for det første været at indsamle komparative data om de enkelte landes politiske partier. Der er foreløbig indsamlet data om mere end 120 partier i den vestlige verden, primært Europa, men også Canada, Israel, Australien. Dataindsamlingen udvides for tiden i Sydamerika og Asien. Formålet med projektet har for det andet været at gennemføre komparative analyser. De første af slagsen kan ses i bogen.