Undersøgelse: Skolevalg 2015 viser positive takter – Københavns Universitet

Center for Valg og Partier > Aktiviteter > Nyheder > Nyhedsliste > Undersøgelse: Skoleval...

16. august 2015

Undersøgelse: Skolevalg 2015 viser positive takter

Kasper Møller Hansen og Jonas Hedegaard Hansen fra Center for Valg og Partier har sammen med Klaus Levinsen fra Syddansk Universitet undersøgt elevernes udbytte af Skolevalg 2015. Evalueringen er netop blevet offentliggjort. Du kan læse hele rapporten her.

Som en kulmination på tre ugers undervisningsforløb gik landets 8. og 9. klasser i stemmeboksene d. 29. januar og afgav deres stemme til Danmarks første landsdækkende Skolevalg. Formålet med undersøgelsen er at evaluere elevernes udbytte af Skolevalgsprojektet. Evalueringen er gennemført på baggrund af to undersøgelser: 1) En spørgeskemaundersøgelse tilrettelagt som et felteksperiment, der gør det muligt at sammenligne elever fra skoler, som deltog i projektet, med elever fra tilfældigt udvalgte skoler, som ikke deltog. 2) En før- og efterundersøgelse, hvor forskerne følger elever fra en række tilfældigt udvalgte skoler.

Rapporten viser blandt andet, at langt de fleste elever håber, at fremtidige årgange får mulighed for at deltage i Skolevalg. Yderligere fremgår det, at eleverne har arbejdet med en bred vifte af selvvalgte mærkesager, hvilket illustrerer, at den unge generations politiske interesser spreder sig over en mangfoldighed af politiske emner.

 Undersøgelsen viser også, at elevernes politiske selvtillid er blevet styrket af Skolevalgsforløbet, idet eleverne giver udtryk for, at de er klar til at deltage i en politisk debat. Eleverne har fået en bedre forståelse af politiske diskussioner, og de mener i højere grad, at de har politiske meninger, som er værd at lytte til, efter de har deltaget i Skolevalg. Yderligere fremgår det af rapporten, at elevernes politiske kompas er blevet styrket af Skolevalg, idet eleverne er blevet dygtigere til at placere partierne i de rigtige politiske blokke (rød/blå). Samtidig viser eleverne en bedre forståelse af grundlæggende ideologier.

Af rapporten fremgår det, at fire ud af fem elever brugte under 10 timer i alt på Skolevalg i løbet af de tre uger, som forløbet varede. I den forbindelse kan man overveje mulighederne for i højere grad at integrere Skolevalg i andre fag end samfundsfagsundervisningen ude på skolerne. Derudover viser undersøgelsen, at elevernes faktuelle politiske viden ikke har ændret sig i forbindelse med Skolevalgsforløbet. Derfor kan man overveje at indlægge et introducerende undervisningsmodul i Skolevalgsforløbet med det formål at øge elevernes faktuelle politiske viden, som kan danne grundlag for en bedre forståelse af de rammer, politik foregår indenfor. Det kan være medvirkende til at styrke elevernes fremtidige politiske engagement.
 
Hvis du vil vide mere om evalueringen, er du velkommen til at kontakte:
Kasper Møller Hansen: kmh@ifs.ku.dk
Jonas Hedegaard Hansen: jhh@ifs.ku.dk
Klaus Levinsen: khl@sam.sdu.dk