Liste med nyheder fra Center for Valg og Partier – Københavns Universitet

Liste med nyheder fra Center for Valg og Partier

CVAP forsker i P1 Orientering om Uffe Elbæk som statsminister

28. juni 2018

CVAP forsker, Karina Kosiara-Pedersen, var i P1 Orientering 27. juni om, hvilken betydning Uffe Elbæks udmelding om statsministerkandidaturet kan have for den kommende folketingsvalgkamp. Det handler om dronningerunder, præsidentialisering, mediernes dækning af kandidater og partier, og demokratiets tilstand.

Læs mere

New article published by CVAP researcher

25. juni 2018

CVAP researcher Daniel Bochsler, together with Miriam Hänni, has published the article: "The three stages of the anti‐incumbency vote: Retrospective economic voting in young and established democracies" in European Journal of Political Research.

Læs mere

CVAP professor udgiver ny bog: "Minister - mellem ministerium og folketing"

25. juni 2018

CVAP professor (MSO), Henrik Jensen, udgiver i dag bogen: "Minister - mellem ministerium og folketing".

Læs mere

Rapport om valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget 2017 offentliggjort

01. juni 2018

CVAPs professor, Kasper Møllen Hansens, rapport om valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget 2017 er nu endelig offentliggjort.

Læs mere

CVAP Professor om, hvorfor vi stemmer - En social handling?

15. maj 2018

CVAP professor, Kasper Møller Hansen, forklarer til det svenske nyhedsmagasin Tidningen NU, hvorfor vi stemmer. Dette baserer sig på hans forskning om stemmeafgivelse som en social handling.

Læs mere

CVAP Professor in Finnish media

25. april 2018

CVAP Professor, Kasper Møller Hansen, is explaining govermental minority or majority and how to create lasting reforms to the Finnish media; YLE - Areena.

Læs mere

Publication in Journal of Elections, Public Opinion and Parties

03. april 2018

CVAP researcher Kasper M. Hansen, together with Yosef Bhatti, Elin Naurin, Dietlind Stolle and Hanna Wass, has published "Can you deliver a baby and vote? The effect of the first stages of parenthood on voter turnout" in Journal of Elections, Public Opinion and Parties

Læs mere

KOMMUNALVALG 2017 - En forudsigelse

19. november 2017

D. 21. november 2017 skal danskerne stemme til kommunalvalget. Læs her for Ph.d Martin Vinæs Larsens og professor Kasper Mølller Hansens forudsigelse af valgets udfald.

Læs mere

Skolevalg øger unges politiske selvtillid

07. september 2017

Valgkamp i klasselokalet, undervisning i det politiske system og mødet med rigtige politikere og ungdomspolitikere gør de ældste skoleelever mere parate til at være aktive demokratiske borgere, viser konklusionerne fra Skolevalg 2017.

Læs mere

Organizing Political Parties

04. september 2017

Karina Kosiara-Pedersen har bidraget til den første publikation fra et stort internationalt projekt om partiorganisationernes udvikling, nemlig bogen ’Organizing Political Parties. Representation, Participation, and Power’.

Læs mere

Kommunalvalget 2017 - Presseliste

31. august 2017

Få information om Kommunalvalgets mange aspekter igennem CVAPs presseliste.

Læs mere

Kommunal valgdeltagelse 2017

29. august 2017

Center for Valg og Partier står igen for at indsamle og analysere valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2017. Den vil næsten være en komplet analyse af alle danskerens valgdeltagelse.

Læs mere

Mobilisering til kommunalvalget 2017 via SMS

29. august 2017

Center for Valg og Partier står igen for at koordinere en landsdækkende kommunal mobiliseringsindsat ifht. vælgerne. CVAP’s eksperimenter fra tidligere valg har vist at en SMS kan øge valgdeltagele med ca. 2%-point for alle og ca. 5%-point for grupper, som i udgangspunkter har lav valgdeltagelse.

Læs mere

’Demokratiets ildsjæle. Partimedlemmer i Danmark’ udgives i september 2017 af DJØF Forlag.

29. august 2017

Demokratiets ildsjæle. Partimedlemmer i Danmark giver et udtømmende indblik i medlemmerne af de politi­ske partier i Danmark. Med bogen får du et overblik over antal­let af medlemmer, deres socio-økonomiske og holdningsmæssige repræsentativitet i forhold til vælgerne, hvorfor og hvordan de er blevet medlemmer.

Læs mere

"Biased but moderate voters" - CVAP working paper released

20. august 2017

The working paper "Biased but moderate voters - How information depolarizes political attitudes" by Davide Morisi has been released. Read the paper here.

Læs mere

"Hvem stemmer i Regionerne?" - Arbejdspapir om regionsvalget 2013 frigivet

16. maj 2017

CVAP har udgivet arbejdspapiret "Hvem stemmer i Regionerne?
Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata ved RV13" af Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard, Jonas Hedegaard Hansen og Kasper Møller Hansen

Læs mere

Publication in Public Opinion Quarterly

10. marts 2017

CVAP researcher Peter Thisted Dinesen, together with Bolette Danckert and Kim Dannemar Sønderskov, has published "Reacting to Neighborhood Cues?: Political Sophistication Moderates the Effect of Exposure to Immigrants" in the journal Public Opinion Quarterly

Læs mere

New article in BJPS on the effect of canvassing in Europe and U.S.

18. februar 2017

New article in BJPS on the effect of canvassing in Europe and U.S.

Læs mere

Working Papers published

29. november 2016

Researchers from CVAP have published two working papers: "De politiske ungdomsorganisationers medlemmer"(Karina Kosiara-Pedersen) and "Gennemsnit af meningsmålinger forudsiger valgresultatet"(Martin Vinæs Larsen)

Læs mere

Ny rapport: Unge mænd stemmer mindst

17. marts 2016

Flere unge mænd end kvinder vælger sofaen frem for stemmeboksen, viser spritny undersøgelse om danskernes valgdeltagelse ved folketingsvalget i 2015.

Læs mere

Undersøgelse: Skolevalg 2015 viser positive takter

16. august 2015

Kasper Møller Hansen og Jonas Hedegaard Hansen fra Center for Valg og Partier har sammen med Klaus Levinsen fra Syddansk Universitet undersøgt elevernes udbytte af Skolevalg 2015. Evalueringen er netop blevet offentliggjort. Du kan læse hele rapporten her.

Læs mere

3 papers publiceret af CVAP forskere

16. marts 2015

3 papers publiceret af CVAP forskere

Læs mere

Nyt paper i interesseorganisationer og politiske partier udgivet

04. marts 2015

Nyt paper: 'The Collaboration between interest groups and political parties in multi-party democracies: Party system dynamics and the effect of power and ideology' publiceret.

Læs mere

Paper om Mobiliseringsinitiativer ved KV13 udgivet

17. februar 2015

CVAP har udgivet et arbejdspapir om mobiliseringsinitiativer ved KV13. Læs rapporten her.

Læs mere

Paper om kortlægning af kommunal valgkamp 2013 udgivet v/ Karina Kosiara-Pedersen og Kasper Møller Hansen

30. januar 2015

Paper om kortlægning af kommunal valgkamp udgivet v/ Karina Kosiara-Pedersen og Kasper Møller Hansen. Læs rapporten her.

Læs mere

CVAP udgiver 2 arbejdspapirer

04. juni 2014

CVAP udgiver 2 arbejdspapirer baseret på kommunalvalget i 2013 og afholder i den forbindelse en konference på Christiansborg d. 4 Juni. Begge publikationer kan findes her.

Læs mere

Seminar om exit polls

20. maj 2014

Seminar om exit polls afholdtes d. 20 Maj ved selskab for surveyforskning, hvor flere CVAP-forskere deltog.

Læs mere

Tak for seminar og boglancering

11. april 2014

CVAP siger tak til de deltagende og interessede til seminaret d. 9 april, der blev afholdt i forbindelse med lanceringen af bogen "Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv".

Læs mere

Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv

23. marts 2014

Hvad sker der i en valgkamp set fra partiernes, kandidaternes, mediernes og vælgernes side? Kom til seminar om valgkampens betydning i fællessalen på Christiansborg d. 9. april kl. 9-12.

Læs mere

Aktuel Graf 8

08. november 2013

Aktuel Graf 8 viser andelen af unge og nye stemmeberettigede ved kommunalvalget i 2013.

Læs mere

Kommuner gør alt for at lokke vælgere til ved efterårets kommunalvalg

05. juli 2013

Kasper Møller Hansen var i P1 morgen for at kommentere på initiativer for at øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget.

Læs mere

CVAP's specialepris

20. juni 2013

CVAP vil belønne gode specialer indenfor studiet af valg og partier (valg, vælgere, valgsystemer, politiske partier, parlamenter, regeringer, forfatninger, politiske holdninger m.v.). Derfor indstiftes den årlige CVAP specialepris.

Læs mere

Towards a more multifaceted understanding of party membership

07. juni 2013

D. 6-7 juni afholder Center for Valg og Partier en konference omhandlende forståelser af partimedlemskab. Keynote speakers er Susan Scarrow og Knut Heidar. Læs programmet her.

Læs mere

Danske unge er demokratisk dovne

03. juni 2013

Ny EU-rapport beskriver danske unges valgdeltagelse og politiske ambitioner. Læs om Kasper Møller Hansen og Jens Olav Dahlgaards bud på højere valgdeltagelse i Ugebrevet A4 her.

Læs mere

København: Enhedslisten markant større end S

10. april 2013

De seneste målinger i København peger på, at Enhedslisten  bliver væsentligt større end Socialdemokraterne. Læs Kasper Møller Hansens forklaring på dette på Altinget.dk

Læs mere

Forskere fra Center for Valg og Partier vinder bedste artikel i Journal of Elections, Public Opinion and Parties

12. februar 2013

Kasper Møller-Hansen og Yosef Bhatti har netop vundet en pris for deres artikel Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters.

Læs mere

Alle kender Frank Jensen - og kun Frank

06. februar 2013

Vælgerne i København genkender ganske få navne på de kandidater, der stiller op til kommunalvalget i 2013. Peter Kurrild-Klitgaard kommenterer.

Læs mere

Nytter valgplakater noget?

31. januar 2013

Partierne i Helsingør Kommune er blevet enige om at afskaffe valgplakater ved den kommende kommunalvalgkamp. Men er det en god idé? Kasper Møller Hansen udtalte sig i Deadline 22:30 d. 31.1.

Læs mere

Svært at lære gamle stater nye tricks

11. december 2012

"Hvorfor har nogle lande udviklet demokrati, mens andre ikke har?" Det har været det grundlæggende spørgsmål i Jacob Gerner Hariris forskningsprojekt.

Læs mere

Unges valgdeltagelse i kommunalvalget

23. november 2012

Kasper Møller Hansen udtaler sig om unges valgdeltagelse i kommunalvalget

Læs mere

Politikudvikling i Venstre

06. november 2012

Kasper Møller Hansen udtaler sig til Information om politikudvikling i partier.

Læs mere

SF's nye formand

16. oktober 2012

Karina Kosiara-Pedersen var i P1 morgen og udtalte sig om den demokratiske betydning af, at Annette Vilhelmsen ikke var del af SFs top før hun blev formand.

Læs mere

Den blå ungdom

28. september 2012

Forskellige meningsmålinger viser, at unge vælgere på forskellige områder er blevet mere liberale. Peter Kurrild-Klitgaard udtaler sig om denne tendens.

Læs mere

Analyse af formandsskifte

28. september 2012

Både DF og SF skifter nu formand, og det betyder at næsten alle 8 partiformænd kommer fra ungdomspolitik. Peter Kurrild-Klitgaard udtaler sig om denne udvikling.

Læs mere

The Autocratic Legacy of Early Statehood

18. september 2012

Jacob Hariri har fået optaget en artikel i American Political Science Review – verdens mest prestigefyldte statskund- skabs-tidsskrift.

Læs mere

Gode råd til meningsmålinger

10. september 2012

Kasper Møller Hansen deltog i Go Morgen Danmark og forklarede om brugen af meningsmålinger.

Læs mere

Kvinder stemmer i højere grad blåt

05. september 2012

Ny måling viser, at 51 % af kvinderne ville stemme på et af de borgerlige partier, hvis der var valg nu.

Læs mere

Det republikanske partikonvent

05. september 2012

Professor Peter Kurrild-Klitgaard har i flere forskellige medier udtalt sig om det republikanske partikonvent. Læs dem her.

Læs mere

Mennesket Mitt Romney

30. august 2012

Peter Kurrild-Klitgaard medvirkede i ”Verden ifølge Gram” på P1 - hør udsendelsen her.

Læs mere

Valget af Paul Ryan

20. august 2012

Peter Kurrild-Klitgaard udtaler sig om valget af Paul Ryan som vicepræsidentkandidat.

Læs mere

Det polariserede præsidentvalg

16. august 2012

Peter Kurrild-Klitgaard udtaler sig til Information om det kommende præsidentvalg I USA.

Læs mere

En æra er slut

09. august 2012

Kasper Møller Hansen analyserer Pia Kjærsgaards afgang og konsekvenserne for partiet.

Læs mere

For mange unge sofavælgere

02. august 2012

Kasper Møller Hansen fortæller om det stigende antal sofavælgere blandt unge

Læs mere

Partier og deres medlemmer

23. juli 2012

Karina Kosiara-Pedersen udtaler sig til Politiken om ændringer i forholdet mellem partier og deres medlemmer.

Læs mere

Varsom med meningsmålinger

29. juni 2012

Kasper Møller Hansen deltager i Aftenshowet og forklarer om, hvilke forbehold man skal tage, når man læser meningsmålinger.

Læs mere

PhD kurser i politisk forskningsdesign

25. juni 2012

John Gerring fra Boston University afholder PhD kurser i politisk forskningsdesign perioden 27-29 juni.

Læs mere

Danmark – en Tea Party bevægelse

25. juni 2012

En ny undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Kasper Møller Hansen viser, at danskeres er meget skeptiske overfor indvandrere fra Mellemøsten.

Læs mere

Folkemøde på Bornholm

14. juni 2012

Lige nu afholdes der Folkemøde på Bornholm. Læs  Kasper Møller Hansen udtale sig om dette fænomen.

Læs mere

De unge sofavælgere

07. juni 2012

Unge stemmer langt mindre end deres forældre ved kommunalvalg. Yosef Bhatti udtaler sig om konsekvenserne ved denne tendens.

Læs mere

Liberal Alliances annoncekrig

09. april 2012

I kølvandet på Liberal Alliances annoncer mod Venstre udtaler Kasper Møller Hansen sig om partiets strategi.

Læs mere

Det socialdemokratiske bagland

09. april 2012

Kasper Møller Hansen udtaler sig om betydningen af det socialdemokratiske bagland set i lyset af det kommende kommunalvalg.

Læs mere

Hvem skal erstatte Thorning?

22. marts 2012

Mette Frederiksen er favorit til at overtage statsministerposten efter Helle Thorning blandt S-vælgere. Kasper Møller Hansen udtaler sig om denne måling.

Læs mere

Medlemmerne skal inddrages i SF

22. marts 2012

SF vil i højere grad inddrage sine medlemmer i partiets politikudvikling. Kasper Møller Hansen udtaler sig om denne udmelding.

Læs mere

Principprogrammer i forandring

15. marts 2012

Kasper Møller Hansen udtaler sig om nutidens krav til partiers principprogrammer

Læs mere

Kommunalvalg

08. marts 2012

Kasper Møller Hansen udtaler sig til Danske Kommuner om sammenhængen mellem landspolitik og kommunalpolitik set i lyset af det kommende kommunalvalg.

Læs mere

Oplæg for gymnasieelever

16. februar 2012

Karina Kosiara Pedersen holder et foredrag for gymnasieelever med titlen "valg, vælgere og valgflæsk"

Læs mere

Lavere skat på arbejde

26. januar 2012

Peter Kurrild-Klitgaard udtaler sig om en ny undersøgelse vedrørende danskernes holdning til skat på arbejde.

Læs mere

Regeringens karaktergennemsnit

13. januar 2012

Kasper Møller Hansen udtaler sig om regeringens middelmådige karaktergennemsnit efter de første 100 dage ved roret.

Læs mere

Romney eller Obama?

13. januar 2012

Peter Kurrild-Klitgaard udtaler sig til BT om Mitt Romney styrkede position.

Læs mere

Paul Sniderman på CVAP

13. december 2011

Fredag d. 16/12 afholder Center for Valg og Partier et seminar med Paul Sniderman fra Stanford University, hvor alle er velkomne.

Læs mere

Kasper Møller Hansen på DR.dk

08. december 2011

Kasper Møller Hansen udtaler sig til DR om vælgerflugt fra de klassiske arbejderpartier.

Læs mere

Karina Kosiara-Pedersen i P1

18. november 2011

Karina Kosiara-Pedersen i P1 Morgen om forholdet mellem Enhedslistens folketingsgruppe og partiorganisation.

Læs mere

Opinion formation and Campaigns effects

15. november 2011

d. 10.-11. november afholdt Center for Valg og Partier konference om meningsdannelse og valgkampagners effekt.

Læs mere

Ph.d.-studerende Yosef Bhatti forsvarer afhandling

04. november 2011

Ph.d.-studerende Yosef Bhatti forsvarede d. 1. november sin afhandling Voter turnout - causes and consequences.

Læs mere

Peter Kurrild-Klitgaard i Information

28. oktober 2011

Peter Kurrild-Klitgaard i Information om liberalismens fremtidsudsigter efter valget.

Læs mere

Karina Kosiara-Pedersen udtaler sig til ugebladet A4 om stigende medlemstal

14. oktober 2011

Karina Kosiara-Pedersen udtaler sig til ugebladet A4 om stigende medlemstal hos partierne efter valgkampen.

Læs mere

Peter Kurrild-Klitggard i Mandag Morgen om de Konservatives fremtid

14. oktober 2011

Peter Kurrild-Klitggard sammenligner i Mandag Morgen det hårdt ramte Konservative med dets populære europæiske søsterpartier

Læs mere

Kasper Møller Hansen i Kristeligt Dagblad

11. oktober 2011

Professor Kasper Møller Hansen i Kristeligt Dagblad med analyse af den nye regerings værdipolitiske profil.

Læs mere

Nye arbejdspapirer fra Center for Valg og Partier

16. september 2011

Center for Valg og Partier har netop udgivet to nye arbejdspapirer skrevet af centerleder Karina Kosiara-Pedersen.

Læs mere

Kasper M. Hansen i P1 Valgmorgen

15. september 2011

Valgforskeren deltog i P1's program Valgmorgen som fast medlem af ekspertpanel på valgdagen.

Læs mere

Peter Kurrild-Klitgaard i Berlingske

14. september 2011

Professoren citeret i en artikel om "trætheden" i Venstre efter ti år med regeringsmagten.

Læs mere

Peter Kurrild-Klitgaard i Jyllands-Posten

09. september 2011

Forskeren interviewet om betydningen af den store gruppe offentligt ansatte for valget.

Læs mere

Yosef Bhatti i Kristeligt Dagblad

09. september 2011

CVAP-forskeren kommenterer en undersøgelse om antallet af nydanske folketingskandidater.

Læs mere

Karina Kosiara-Pedersen i radioavisen P4

03. september 2011

Karina Kosiara-Pedersen interviewet til radioavisen omkring partiernes udgifter til valgkampen.

Læs mere

Kasper M. Hansen & Carina Bischoff i P1 Orientering

30. august 2011

CVAP-forskerne fortæller om de såkaldte "tvivlere".

Læs mere

Karina Pedersen i Ugebrevet A4

30. august 2011

Forskeren er interviewet artikel om kandidaternes metoder i valgkampen.

Læs mere

Kasper M. Hansen i Mennesker og medier

26. august 2011

Forskeren udtaler sig om mediernes rolle og virkning i valgkampen.

Læs mere

Kasper M. Hansen om regionspolitikere

17. august 2011

CVAP-forskeren kommenterer regionspolitikernes høje fremmøde i Regionsrådet og udvalg.

Læs mere

Kasper M. Hansen i Radioavisen på P4

15. august 2011

Forskeren udtaler sig om venstres negative kampagne rettet imod Socialdemokraterne og SF.

Læs mere

Karina Pedersen i JydskeVestkysten

15. august 2011

Forskeren udtaler sig om valgkampens karakter og emner.

Læs mere

Kasper M. Hansen i Politiken

12. august 2011

Forskeren udtaler sig om Liberal Alliances nye kampagne.

Læs mere

Kasper M. Hansen til Ritzaus Bureau

12. august 2011

Eksperter peger på september som sandsynlig valgmåned.

Læs mere

Jacob Gerner Hariri i P1 Morgen

05. august 2011

Forskeren i debat med Asger Aamund om dennes forslag om halvering af Folketinget.

Læs mere

Jacob Gerner Hariri i Berlingske

05. august 2011

Forskeren skriver i Berlingske om den manglende sammenhæng mellem velstand og demokrati.

Læs mere

Peter Kurrild-Klitgaard i Berlingske

24. juni 2011

Peter Kurrild-Klitgaard udtaler sig om tendensen til forbud, regulering og statsstyring modsat det personlige ansvar.

Læs mere

Kasper M. Hansen i Politiken

24. juni 2011

Kasper Møller Hansen kommenterer Lars Løkkes forsøg på at flytte vælgere.

Læs mere

Karina Pedersen og Kasper M. Hansen i Århus Stifttidende

03. juni 2011

De to forskere fra CVAP udtaler sig om en undersøgelse af partilederens kvindetække og kønnets betydning for vælgernes sympati.

Læs mere

Yosef Bhatti i JP Århus

03. juni 2011

Yosef Bhatti kommenterer den lave valgdeltagelse i ghettoområder.

Læs mere

Kasper M. Hansen i Universitetsavisen

03. juni 2011

Kasper Møller Hansen udtaler sig i Universitetsavisen om universitetets rolle i en valgkamp.

Læs mere

Peter Kurrild-Klitgaard deltager i seminar på DIIS

27. maj 2011

Peter Kurrild-Klitgaard deltager d. 9. juni 2011 i et seminar på Dansk Institut for Internationale Studier. Emnet er "Divided Government in the United States".

Læs mere

Analyse af Karina Pedersen i Politiken

27. maj 2011

Karina Kosiara-Pedersens analyse af partimedlemsadfærd i Danmark er i Politiken d. 19. maj 2011.

Læs mere

Analyse af Karina Pedersen i Politiken

27. maj 2011

Karina Kosiara-Pedersen har en analyse af opstillings-og spærrereglerne og deres betydning for nye partier i Politiken d. 20. maj 2011.

Læs mere

Karina Pedersen i Mandag Morgen

13. maj 2011

Karina Pedersen kommenterer en undersøgelser, der viser, at de ressourcestærke og veluddannede vender sig mod postulerende og visionsforladt politisk kommunikation.

Læs mere

Peter Kurrild-Klitgaard på jp.dk

13. maj 2011

Peter Kurrild-Klitgaard kommenterer stigningen i Obamas popularitet efter Osama Bin Ladens død.

Læs mere

Aktuel Graf nr. 7

13. maj 2011

Nr. 7 i serien Aktuel Graf er netop udkommet. Den handler denne gang om vælgernes vurdering af statsministerkandidaternes egnethed.

Læs mere

Kasper Møller Hansen

06. maj 2011

Kasper Møller Hansen kommenterer en undersøgelse af vælgernes opfattelse af partiersnes placering på højre-venstreskalaen, den tomme midte og endimensionaliteten i dansk politik.

Læs mere

Peter Kurrild-Klitgaard i P1 Morgen

06. maj 2011

Peter Kurrild-Klitgaard udtaler sig om den britiske afstemning om nyt valgsystem.

Læs mere

Karina Pedersen i Weekendavisen

29. april 2011

Karina Pedersen udtaler sig om udlændingeområdets politiske betydning.

Læs mere

Karina Pedersen i Berlingske

29. april 2011

Karina Pedersen kommenterer en undersøgelse om vælgernes vægtning af de forskellige politikområder.

Læs mere

Peter Kurrild-Klitgaard & Kasper Møller Hansen i Berlingske

29. april 2011

Peter Kurrild-Klitgaard og Kasper Møller Hansen udtaler sig om stabiliteten i danskernes politiske holdninger og værdier.

Læs mere

Kasper Møller Hansen i Berlingske

01. april 2011

Kasper Møller Hansen er interviewet om vælgernes modvilje mod valgkamp ved at stemme dørklokker.

Læs mere

Peter Kurrild-Klitgaard i Børsen

01. april 2011

Peter Kurrild-Klitgaard kommenterer topchefernes faldende tillid til de konservatives politik.

Læs mere

Kasper Møller Hansen i Nordjyske Stifttidende

01. april 2011

Kasper Møller Hansen vurderer Løkkes vælgergevinster ved krigen i Libyen.

Læs mere

Kasper Møller Hansen i P1 Morgen

25. marts 2011

Kasper Møller Hansen medvirker i et indslag om politikernes prioritering af valgkamp frem for reformer.

Læs mere

Peter Kurrild-Klitgaard i Berlingske

25. marts 2011

Peter Kurrild-Klitgaard udtaler sig om den nyeste udvikling i rygterne om Sarah Palins præsidentdrømme.

Læs mere

Kasper Møller Hansen til Ritzaus Bureau

25. marts 2011

Kasper Møller Hansen er interviewet om det faldende stemmetal til kommunalvalg og tab af prestige for lokalpolitik.

Læs mere

Kasper Møller Hansen i Frederiksborg Amts Avis

18. marts 2011

Kasper Møller Hansen udtaler sig om nye partiers mulighed for at vinde mandater.

Læs mere

Kasper Møller Hansen i Nordjyske Stifttidende

18. marts 2011

Kasper Møller Hansen interviewet om kendisser som folketingskandidater.

Læs mere

Kasper Møller Hansen i Berlingske

18. marts 2011

Kasper Møller Hansen kommenterer blå bloks fremgang i ny meningsmåling.

Læs mere

Kasper Møller Hansen i Politiken om regeringens udlændingepolitik

11. marts 2011

Kasper Møller Hansen er interviewet til en artikel om regeringens nye udmeldinger om udlændingepolitikken.

Læs mere

Jacob Gerner Hariri i Detektor på P1

04. marts 2011

Jacob Gerner Hariri er interviewet til et indslag i Detektor på P1 om demokratibølgen og de økonomiske forhold. 

Læs mere

Karina Pedersen i Berlingske om mediedækning af valgkamp

04. marts 2011

Centerleder Karina Kosiara-Pedersen er interviewet til en artikel i Berlingske om mediedækningen af den kommende valgkamp.

Læs mere

Karina Pedersen i Ugebrevet A4

25. februar 2011

Karina Kosiara-Pedersen er interviewet til en artikel i Ugebrevet A4 om køn og blokkene.

Læs mere

Kasper Møller Hansen i Jyllandsposten om valgplakater

25. februar 2011

Kasper Møller-Hansen er interviewet til Jyllandsposten om valgplakaters effekt.

Læs mere

Kasper Møller Hansen i Cityavisen

11. februar 2011

Kasper Møller Hansen er interviewet til en artikel om folketingskandidater fra Københavns Borgerrepræsentation.

Læs mere

Peter Kurrild-Klitgaard i Weekendavisen om seneste meningsmålinger

11. februar 2011

Peter Kurrild-Klitgaard er citeret i en artikel om de seneste meningsmålinger og deres indflydelse på regeringens strategier for efterlønsreform og udskrivelse af valg.

Læs mere

Kasper Møller Hansen i Ugebrevet A4 om undersøgelse af politiske skandaler

11. februar 2011

Kasper Møller Hansen medvirker i en artikel i Ugebrevet A4 om en videnskabelig undersøgelse af baggrunden for politiske skandaler.

Læs mere

Kasper Møller Hansen i Børsen om Løkkes valgstrategi

01. februar 2011

Kasper Møller Hansen er interviewet til Børsens artikel om Lars Løkkes valgstrategi.

Læs mere

Kasper Møller Hansen i Berlingske om valgløfter

28. januar 2011

Professor Kasper Møller Hansen udtaler sig på Berlingske.dk om valgløfter i den forestående valgkamp.

Læs mere

CVAP-forskere i Børsen om valgkampens tema

28. januar 2011

Kasper Møller Hansen og Peter Nedergaard er citeret i Børsens artikel om valgkampens tema.

Læs mere

Kasper M. Hansen i Ugebrevet A4 om valget

18. januar 2011

Professor Kasper Møller Hansen er interviewet til en artikel i Ugebrevet A4 om det forestående valgs udskrivelse og temaer.

Læs mere

Peter Kurrild-Klitgaard citeret i Weekendavisen

18. januar 2011

Professor Peter Kurrild-Klitgaard er citeret i Weekendavisens artikel om Malou Aamunds mandat og hendes udsættelse af afgangen fra Folketinget.

Læs mere

Kasper M. Hansen citeret i Berlingske

18. januar 2011

Professor Kasper Møller Hansen er citeret i en artikel om Frank Jensens første år som overborgmester i København.

Læs mere

Karina Pedersen i DR TV Avisen

02. januar 2011

Mandag d. 27. december kl. 21 var Karina Pedersen i DR TV Avisen vedrørende det kommende folketingsvalg.

Læs mere

Workshop: The Current State of Survey-based Party Member Research

26. november 2010

February 3rd and 4th 2011 CVAP hosts a workshop on the current state of party member research.

Læs mere

Peter Kurrild-Klitgaard citeret i ABC News

05. november 2010

Professor Peter Kurrild-Klitgaard er netop blevet citeret i en artikel på ABC News/International om europæernes holdning til Obama.

Læs mere

Gæsteforelæsning af Bernard Grofman

29. oktober 2010

Gæsteforelæsning af Bernard Grofman (University of California, Irvine) med titlen Perspectives of a ‘Reasonable Choice' Modeler d. 19. november 2010.

Læs mere

Aktuel graf nr. 6

30. juli 2010

Aktuel graf nr. 6 er netop udkommet. Denne gang handler det om partiernes medlemstal 2010. Læs nærmere her .

Læs mere

Aktuel graf nr. 5

09. juli 2010

Aktuel graf nr. 5 kan nu ses her. Emnet er denne gang valgdeltagelsen blandt indvandrere og efterkommere i Danmark.

Læs mere

Læs om CVAP's seminar med Robert S. Erikson

03. juli 2010

Fredag den 25. juni havde CVAP besøg af professor Robert S. Erikson, Columbia University. Du kan læse mere om arrangementet her.

Læs mere

Arbejdspapir 4: Danish Party Membership

14. juni 2010

Et nyt CVAP-arbejdspapir af Karina Kosiara-Pedersen ved navn Danish Party Membership kan nu findes under publikationer.

Læs mere

Seminar med Professor Robert Erikson, Columbia University

05. juni 2010

Den 25. juni 2010 afholder IFS seminar med blandt andre en af verdens førende politologer, Columbia University's Robert S. Erikson. Læs mere om seminaret her.

Læs mere

It's the Weather, Stupid: nyt arbejdspapir

28. april 2010

Man kan nu finde et nyt arbejdspapir med titlen It's the Weather, Stupid! Individual participation in collective May Day demonstrations under Publikationer -> Arbejdspapirer. Arbejdspapiret er forfattet af Peter Kurrild-Klitgaard.

Læs mere

To nye CVAP-arbejdspapirer tilgængelige

22. april 2010

To nye arbejdspapirer, et af Elin Haugsgjerd Allern, Nicholas Aylott og Flemming Juul Christiansen, og et af Peter Kurrild-Klitgaard, kan nu findes under publikationer.

Læs mere

Uformelt inspirationsmøde for bachelor studerende

25. november 2009

Overvejer du at skrive bachelor om noget, der har med valg, vælgere, partier, parlamenter, folkeafstemninger e.l. at gøre?  Om dansk politik eller komparativ politik? Eller mangler du inspiration til et emne? Og er Du måske særligt interesseret i brugen af kvantitative og/eller komparative metoder? Læs mere her.

Læs mere

CVAP centerleder Peter Kurrild-Klitgaard kommenterer i Berlingske tidende

19. november 2009

CVAP centerleder Peter Kurrild-Klitgaard kommenterer i Berlingske tidende på de påståede cykliske forhold i vælgertilslutning.

Læs mere

Oxford Handbook of Climate Change and Society – Copenhagen Symposium

15. november 2009

The Department of Political Science at the University of Copenhagen is proud to present the Oxford Handbook on Climate Change and Society - The Copenhagen Symposium.

Læs mere

Alle vil være midten

25. oktober 2009

CVAP centerleder Peter Kurrild-Klitgaard kommenterede i dag på partiernes øgede tendens til at bevæge sig mod midten.

Læs mere

Socialdemokraterne trækker vejret endnu

24. oktober 2009

CVAP forsker, Peter Nedergaard, analyserer i dagens Politiken Socialdemokraternes skæbne ved det tyske valg.

Læs mere

Er højre rykket mod venstre?

22. oktober 2009

CVAP centerleder Peter Kurrild-Klitgaard kommenterede i dag på højrefløjens stigende tendens til at rykke mod venstre.

Læs mere

CVAP-forsker Kasper Møller Hansen citeret i Jyllands-Posten og Berlingske Tidende

08. oktober 2009

Den 7. oktober gav CVAP-forsker Kasper Møller Hansen, i henholdsvis Jyllands-Posten og Berlingske Tidende, sit bud på kommunalvalget i København.

Læs mere

CVAP-forsker i USA

24. september 2009

Den CVAP tilknyttetede forsker Yosef Bhatti er, som en del af sit ph.d-stipendiat, taget 9 måneder til USA for at udvide sine forskningskompetencer - her er første del af hans beretningen om at være 'en CVAP'er over there'.

Læs mere

CVAP-forsker Kasper Møller Hansen citeret i Jyllands-Posten 05.09.2009

05. september 2009

CVAP-forsker Kasper Møller Hansen udtaler sig til jp.dk om kampen mellem oppositionen og regeringen op til det kommende kommunal valg.

Læs mere

Analyse af europaparlamentsvalget

06. juni 2009

Lektor Kasper Møller Hansen og ph.d.-stipendiat Yosef Bhatti har lavet en analyse af europaparlamentsvalget og vælgernes valg af kanditater, der blev bragt i Politiken fredag den 5. juni. Læs den her.

Læs mere

Center for valg og partier undersøger Europaparlamentsvalg

12. maj 2009

To af CVAP's forskere, Lektor Kasper Møller Hansen og ph.d.-stipendiat Yosef Bhatti, har netop offentliggjort en undersøgelse om vælgeradfærd til Europaparlamentsvalget.

Læs mere

To CVAP-forskeres bud på Foghs fremtid

05. april 2009

Forleden bragte Jyllandsposten en artikel med titlen Hvad nu hvis Fogh bliver?, hvor hele to CVAP-forskeres gav deres bud på Anders Fogh Rasmussens fremtid - om end spørgsmålet selvfølgelig er afgjort nu! 

Læs mere

Aktuel graf nr. 4

26. december 2008

Statistik viser, at de fire seneste statsministres egne partier alle har oplevet den såkaldte cost of ruling eller nedslidningseffekt. Læs mere i Aktuel graf (nr. 4) her.

Læs mere

Partier og partisystemer i forandring, festskrift til Lars Bille

11. november 2008

I forbindelse med CVAP's åbningskonference er de forskellige bidrag til konferencen blevet samlet og publiceret i ét værk med titlen Partier og partisystemer i forandring. Klik for at læse mere.

Læs mere

Aktuel graf nr. 3

05. november 2008

Dagen efter det amerikanske valg giver Center for Valg og Partier en grund til, at Obama vandt og McCain tabte. Læs analysen i Aktuel graf (nr. 3) her.

Læs mere

Nedergaard i Politiken om politikeres rejser

31. oktober 2008

Peter Nedergaard har en kommentar i Politiken, hvori han argumenterer, at det faktisk er godt, at politikerne rejser meget væk fra Danmark.

Læs mere