Hvordan påvirkes politisk adfærd og attitude af faktorer som geografi, socioøkonomisk status og framing? Det vil denne workshop beskæftige sig med. Hovedtaleren vil være Ed Fieldhouse fra Institut of Social Change ved University of Manchester. Workshoppen varer fra 18. marts kl. 10:00 til 19. marts kl. 14:15 

Læs hele programmet her (PDF)