RESEARCH SEMINAR: EXPERIMENT AND NATURAL EXPERIMENTS

Professor Donald Green til seminar på Statskundskab

Center for Valg og Partier får besøg af professor Donald P. Green fra Columbia University. Green har udgivet fire bøger og over 100 artikler, hvoriblandt en lang række af disse er udgivet i verdens førende politologiske tidsskrifter. Emnemæssigt arbejder Green især med politisk adfærd i bred forstand og har mere specifikt lavet banebrydende forskning om valgdeltagelse, mobiliseringskampagner og holdningsdannelse. 

Green er en af de førende forskere i anvendelsen af eksperimentel metode, som især finder sin anvendelse, når man ønsker at undersøge årsagssammenhænge. I 2010 blev han valgt som den første formand for den eksperimentelle forskningsgruppe under American Political Science Association. Green har anvendt en bred række af eksperimentelle metoder i sin forskning og har sammen med Alan Gerber skrevet en tekstbogen Field Experiments.

I forbindelse med sit besøg vil Don Green deltage i et seminar om eksperimenter som forskningsmetode. På seminaret vil Green præsentere noget af sin nyeste forskning om valgdeltagelse. derudover vil en række af instituttets forskere præsentere deres arbejde, som Don Green og resten af deltagerne derefter giver feedback på.

De studerende får også glæde af Greens kompetencer, idet han optræder som gæsteunderviser på faget Politisk adfærd, som er et valgfag på kandidatuddannelsen.

Du er velkommen til at kontakte Kasper Møller Hansen (kmh@ifs.ku.dk), hvis du vil høre mere om Greens besøg og Center for Valg og Partiers samarbejde med ham.

Et program for seminaret finder her.