Læs om CVAP's seminar med Robert S. Erikson – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Center for Valg og Partier > Kalender > Læs om CVAP's seminar ...

Læs om CVAP's seminar med Robert S. Erikson

Fredag den 25. juni havde CVAP besøg af professor Robert S. Erikson, Columbia University. Erikson har gennem årtier været en af de førende valgforskere i verden og har blandt andet været redaktør for toneangivende internationale tidsskrifter American Journal of Political Science og Political Analysis. I anledningen af besøget inviterede CVAP forskere og andre interesserede til et kort seminar.

Første oplæg var fra professor Kasper Møller Hansen, der præsenterede de første resultater fra et projekt om nye kampagneredskaber. Der blev i oplægget blandt andet fremført, at nye kampagneredskaber særligt synes virkningsfulde i den interne konkurrence om personlige stemmer i partierne, mens de i mindre grad flytter stemmer mellem partierne. Det blev også vist, at fx valgplakater har en gavnlig effekt, om end kun til et vist mætningspunkt, hvor effekten af yderligere plakater falder.

Andet oplæg var fra seminarets keynote speaker, professor Robert S. Erikson. Oplægget tog udgangspunkt i det såkaldte Vietnam Draft Lottery fra 1969, der afgjorde, hvorvidt unge mænd blev sendt i krig i Vietnam. Erikson viste, at personer der fik et lavt lotterinummer – og således var i størst fare for at blive sendt i krig – var mere tilbøjelige til nogle år senere at svare, at Vietnamkrigen var en dårlig ide, ligesom de tenderede til at stemme på McGovern (den demokratiske kandidat) i stedet for Nixon (den republikanske kandidat) ved valget i 1972. En række af effekterne af lotteriet varede helt til 1997 – altså næsten 30 år efter lotteriet. Samlet set indikerede oplæget, at dramatiske begivenheder (som fx frygten for at blive sendt i krig) kan have endog meget stærke konsekvenser for individers politiske holdninger, og at effekterne på nogle områder endda kan være særdeles langvarige.

Tredje præsentation var fra ph.d.-studerende Rasmus Tue Pedersen, som holdt oplæg om effekten af, at medierne rapporterer om det politiske spil i forhold til politiske sager/issues. Pedersens resultater viste, at personer, som læser aviser med mange spil-relaterede historier, gennemsnitligt har lavere politisk selvtillid og tillid til politikerne. Dette understøtter tidligere studier, men med meget grundigere data end tidligere anvendt.

Afslutningsvist præsenterede ph.d.-studerende Yosef Bhatti et paper om unges valgdeltagelse. Paperet viste, at 18 årige har højere valgdeltagelse end andre unge, hvilket er overraskende – den eksisterende litteratur taget i betragtning. Den fremførte hovedforklaring var, at 18-årige i højere grad end ældre unge bor hjemme og således bliver positivt påvirket af deres forældres høje valgdeltagelse.

Karina Kosiara-Pedersen
Lektor, ph.d.
Institut for Statskundskab
Københavns Universitet

Centerleder, CVAP (Center for Valg og Partier) http://www.cvap.polsci.ku.dk/