The Impact of Values – Interactions Between Numerical Framing, Anchoring and Political Values in Opinion Formation – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for Valg og Partier > Forskning > Aktuelle forskningsprojekter > The Impact of Values –...

The Impact of Values – Interactions Between Numerical Framing, Anchoring and Political Values in Opinion Formation

Moderne politiske emner og diskussioner er fyldt med tal: For det første diskuterer politiske aktører den rette størrelse af kontanthjælp, fattigdomsgrænser, fartgrænser, bevillinger til miljøbeskyttelse osv. For det andet inddrager de politiske aktører tal som facts og argumenter, når de prøver at overbevise os om rigtigheden af deres synspunkter. Meget af forskningen inden for politisk holdningsdannelse har imidlertid fokuseret på traditionelle argumenter, og vi ved derfor meget lidt om, hvordan tal kan flytte politiske holdninger Dette projekt undersøger derfor, hvordan almindelige borgere påvirkes af tal, når de danner politiske holdninger. For det første undersøger projektet, ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser, hvorvidt vores holdninger påvirkes af hvordan tal præsenteres, og hvorvidt nogle mennesker påvirkes mere end andre. For det andet undersøger projektet i hvor høj grad danske medier fokuserer på tal i deres dækning af politiske emner. I forlængelse heraf vil projektet også undersøge, hvorvidt medierne forholder sig kritisk til de præsentationer af tal, som politiske aktører kommer med. Resultaterne af projektet vil potentielt give resultater, der kan forbedre mediernes brug af tal i deres politiske journalistik og samtidig kan resultaterne bidrage til demokratiske diskussioner ved at gøre os alle opmærksomme på, hvordan vores politiske holdninger
påvirkes.
 

Forskningsleder: Rasmus Tue Pedersen