Specialepris 2015 – Københavns Universitet

04. november 2016

Specialepris 2015

 Center for Valg og Partiers Specialepris 2015 går til:

Emilie Stubkjær Nørregaard & Mette Westergaard Bech:
“Effekten af et nudge – Et felteksperiment om affaldssortering på Tietgenkollegiet”

Med ordene:
”Der er tale om et rigtigt godt speciale, som rummer markante styrker. Projektet er virkelighedsnært og direkte relevant for praktikere og politikere. Derudover er udførelsen af felteksperimentet, herunder den meget omfattende dataindsamling, meget imponerende. Der udvises stor grundighed, som går igen i de empiriske analyser, der på forskellig vis trykprøver og nuancerer effekterne af det anvendte nudge. Resultaterne fremstår derfor troværdige og fortolkes generelt fint.”
- Peter Thisted Dinesen, specialevejleder