Deadline til indlevering af Surveyselskabets prisopgave 2015 – Københavns Universitet

Center for Valg og Partier > Aktiviteter > Nyheder > Nyhedsliste > Surveyselskabets priso...

05. december 2015

Deadline til indlevering af Surveyselskabets prisopgave 2015

Så nærmer deadline sig for årets prisopgave d. 31/12-15.
I år uddeler Surveyselskabet for femte gang en pris på 5000 kr til henholdsvis et speciale og en større eksamensopgave med fokus på surveyforskning. Selskabet ønsker hermed at sætte fokus på og opmuntre studerende til brug af surveydata, samt vise de gode eksempler på opgaver hvor surveydata er blevet anvendt.

Formål:
Selskab for Surveyforskning uddeler hvert år en pris til hhv. et speciale og en større eksamensopgave (herunder bacheloropgaver), hvori surveyforskning indgår som et centralt element. Formålet med prisen er at øge studerendes interesse for at benytte surveyforskning samt at sætte fokus på studerende med kvalifikationer inden for surveyforskning. Prisen gives til et speciale/en opgave, der er nytænkende og nyskabende i forhold til et eller flere af følgende elementer: Anvendelsen af surveymetoden, teorien bag surveys og surveymetode, præsentation af surveyresultater (fx grafisk) samt formidlingen af surveyresultater.

Hvem kan deltage:
Alle, der har afleveret og fået bedømt et speciale/en større opgave fra et dansk universitet i 2015 uanset studieretning. Før indsendelse skal specialet/opgaven være bedømt med karakter. Der kan være mere end én forfatter til specialet/opgaven.

Emne:
Valgfrit – brugen af surveymetode skal dog stå centralt.

Hvem kan indstille:
Et projekt kan indstilles af forfatter(ne) selv eller af deres vejleder

Læs mere her.