Afholdte arrangementer – Københavns Universitet

Afholdte arrangementer

Her kan du se en liste over alle tidligere arrangementer afholdt af Center for Valg og Partier.


 • 17. maj - 18. maj 2017

  CVAP Research Seminar: Political behavior, Voting and Populism

  CVAP Research Seminar with several guests is being held in Dep. of Political Science, Room 4.2.25. » Læs mere

 • 24. marts - 25. marts 2015

  Research Seminar: Voting and Political Behaviour

  CVAP afholder d. 24 Marts et Research Seminar i Stemmeadfærd og Politisk Adfærd, hvor bl.a. Professor Michael Lewis-Beck fra University of Iowa kommer med som gæst. Seminaret vil dække mange emner, fra Economic Voting til kønsforskelle i politik. Læs programmet her. » Læs mere

 • 9. april 2014, kl. 09:00-12:00

  Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv

  I forbindelse med lanceringen af den nye bog »Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv« inviteres alle interesserede til seminar på Christiansborg, hvor flere af bogens bidragsydere (blandt dem en række forskere fra CVAP) gør os klogere på folketingsvalgkampen, og hvordan den påvirker vælgerne. » Læs mere

 • 2. maj 2012, kl. 12-14

  Feltstudie i Mongoliet

  CVAP afholdte, i samarbejde med Professor Daniel Rubenson og Professor Peter John Loewen fra Ryerson University, et seminar om politologiske eksperimenter på baggrund af et feltstudie i Mongoliet. I Mongoliet eksisterer der ikke en konsekvent brug af ejendomsrettigheder i landbrugssektoren, hvorfor man alternativt har fælles græsningsarealer. De fælles græsningsarealer medfører en mindre økonomisk effektivitet og dermed en øget fattigdom. Den mongolske regering har gennemført et forsøgsstudie med ejendomsret for 2000 husholdninger. Professor Daniel Rubenson og Professor Peter John Loewen fra Ryerson University i Canada fortæller om resultaterne af denne omvæltning i lyset af forholdet mellem institutioner, kultur og økonomisk udvikling. Forelæsningen afholdes d. 2 maj fra 12-14 i lokale 4.2.26. Læs mere om feltstudiet her » Læs mere

 • 10. november - 11. november 2011

  Opinion Formation and Campaign Effects

  d. 10-11. november afholdt Center for Valg og Partier konferencen Opinion Formation and Campaign Effects, hvor blandt andre professor Shanto Iyengar fra Stanford Department of Political Science præsenterede sin seneste forskning på området. » Læs mere

 • 6. juni - 8. juni 2011

  Konference: The Nordic Voter

  Center for Valg og Partier afholder over tre dage en konference om emnet The Nordic Voter .
  » Læs mere

 • 6. juni 2011, kl. 15:00-17:00

  Wouter van der Brugs tiltrædelse

  Wouter van der Brug er udnævnt til æresprofessor. I den forbindelse afholdes en tiltrædelsesforelæsning samt efterfølgende reception.
  » Læs mere

 • 3. februar - 4. februar 2011

  Workshop: The Current State of Survey-based Party Member Research

  February 3rd and 4th 2011 CVAP hosts a workshop on the current state of party member research. » Læs mere

 • 12. januar 2011, kl. 15:00-18:00

  Seminar on Parties and Democracy

  CVAP [Center for Voting and Parties], Department of Political Science, University of Copenhagen hosts seminar on Parties and Democracy
  Wednesday January 12th 2011 at 15:00-18:00 » Læs mere

 • 18. november 2010, kl.

  Konference om politisk geografi, call for papers

  Den 18. og 19. november 2010 afholder CVAP en konference om politsk geografi. Keynote speaker bliver Wendy Cho fra University of Illinois at Urbana-Champaign. » Læs mere

 • 25. juni 2010, kl.

  Seminar med Professor Robert Erikson, Columbia University

  Center for Valg og Partier (CVAP) ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet får den 25. juni besøg af en af verdens førende politologer, Columbia University's, Robert S. Erikson. Erikson vil præsentere et paper, der allerede inden sin udgivelse har vakt opsigt:

  "Caught in the draft: The Vietnam Lottery and Political Attitudes".

  Click "læs mere" for mere information.

  » Læs mere

 • 25. juni 2010, kl.

  Læs om CVAP's seminar med Robert S. Erikson

  Her kan du læse om det netop afholdte CVAP-seminar med blandt andre Robert Erikson fra Columbia University.
  » Læs mere

 • 11. maj 2010, kl.

  Konference om Politisk Marketing 11. maj 2010

  D. 11. maj i år løb den første konference om Politisk Marketing på dansk grund af stablen. Konferencen var arrangeret af Sigge Winther Nielsen. Den bestod af to dele. En lukket og en åben. Den lukkede del af konference foregik i frokoststuen på Institut for Statskundskab på CSS, og havde til formål at deltagerne skulle fremlægge og opponere på arbejdspapirer til en dansk antologi om Politisk Marketing. Bogen udkommer til foråret 2011. Udover bidragsyderne og peer-reviewers, deltog en af grundlæggerne af disciplinen, Phil Harris, Executive Dean for Business, Enterprise and Life Long Learning fakultetet ved University of Chester, der efterfølgende skulle være første taler ved den åbne del. Den åbne del fandt sted om eftermiddagen i Chr. Hansen auditoriet på CSS med følgende program: Phil Harris,  executive Dean for Business, Enterprise and Life Long Learning fakultetet ved University of Chester , hvis oplæg bestod i en generel introduktion til disciplinen og dens udvikling. Majken Schultz, professor ved Copenhagen Business School, der bidrog med branding teori og dens anvendelse i Politisk Marketing. Jørgen Goul Andersen, professor ved Aarhus Universitet, der præsenterede sit bud på hvordan Politisk Marketing kunne kobles sammen med issue voting teori. Sigge Winther Nielsen, ph.d.-stipendiat i politisk marketing ved Københavns Universitet, der afsluttede talerrækken med en præsentation af en sprit ny undersøgelse om de danske partiers brands baseret på en associationsanalyse Konferencen blev rundet af med paneldebat, hvor publikum stillede spørgsmål til oplægsholderne, samt lidt hyggesnak om konferencens indhold i forhallen til Chr. Hansen Auditoriet. Karina Kosiara-Pedersen Lektor, ph.d. Institut for Statskundskab Københavns Universitet Centerleder, CVAP (Center for Valg og Partier) http://www.cvap.polsci.ku.dk/ » Læs mere

 • 8. december 2009, kl. 10:00-13:30

  Political Institutions and Political Economy

  CVAP arrangerer en workshop om Political Institutions and Political Economy. Programmet kan findes ved at klikke på dette arrangement. » Læs mere

 • 3. december 2009, kl. To be announced

  Democracy, Dictatorship, and Disease: How political regimes shape the fight against HIV/AIDS

  Cand.scient.pol Mogens Kamp Justesen is lecturing on Democracy, Dictatorship, and Disease: How political regimes shape the fight against HIV/AIDS as a part of the Network for Quantitative Political Science's fall election series. » Læs mere

 • 29. oktober 2009, kl. To be announced

  Inequality and Party Capture: Theory and Evidence from South India

  Assistant research professor Thomas Markussen is lecturing on Inequality and Party Capture: Theory and Evidence from South India as a part of the Network for Quantitative Political Science's fall election series. » Læs mere

 • 24. september 2009, kl. 16:15-18:00

  Estimering af policy-positioner med computer-baseret tekstanalyse

  Cand.scient.pol Frederik Hjorth holder i forbindelse med Netværk for kvantitativ politologis efterårsarrangementer et oplæg om estimering af policy-positioner med computer-baseret tekstanalyse. » Læs mere

 • 24. august - 25. august 2009

  Two Day Seminar on Voting Behaviour

  On August the 24th and the 25th CVAP will host a two day seminar on voting behaviour. The keynote will be delivered by Ian McAllister from ANU (Australian National University). The seminar will also gather leading political scientist from Denmark on talks about election studies and voting behaviour. » Læs mere

 • 6. november - 7. november 2008

  Åbningskonference

  Den 6.-7. november 2008 afholdt CVAP sin formelle åbningskonference med titlen "Partier og partisystemer i forandring". Konferencen samlede forskere fra danske og udenlandske universiteter, danske politikere og politiske kommentatorer, og havde til formål at belyse de forandringer, der i disse år foregår i de politiske partier. » Læs mere